Ořez dřevin

1277278422

Firma E.ON upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, na nutnost ořezu dřevin, které ohrožují bezpečný provoz tohoto zařízení.