Ořez dřevin

1277278422

Firma E.ON upozorňuje vlastníky nemovitostí a pozemků, na kterých se nachází distribuční zařízení, aby provedli ořez popř. odstranění dřevin, které ohrožují provoz tohoto zařízení.