Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2012 > Opravy ve školce si vynutily dočasné uzavření

Opravy ve školce si vynutily dočasné uzavření

ms

Obci se podařilo v loňském roce vybudovat čtvrtou třídu MŠ s kapacitou 15 dětí a celková kapacita MŠ tak vzrostla na celkový počet 90 dětí. Hygiena však trvá na snížení kapacity na 70 dětí.

Nedostatečný počet umyvadel, která jsou navíc o sedmnáct centimetrů výš než předepisuje současný zákon, a malé učebny. To jsou závěry kontroly Krajské hygienické stanice, která se v budově  mateřské školy na ul. Školní 323 uskutečnila v loňském roce.

Současné komplikace pro rodiče jsou tím menším zlem
Závěr kontroly nás překvapil, žádná z těch předchozích na takové nedostatky totiž neupozorňovala. Umístění umyvadel a velikost tříd jsou stejné od rekonstrukce školky, která se uskutečnila v 80. letech minulého století. Vedení obce plánovalo obnovu umývárny na letošní srpen, tedy na období prázdnin. Nyní však bylo třeba jednat rychle. V zájmu zachování kapacity dětí, které zařízení navštěvují.

Jsme si vědomi komplikací, které jsme mimořádným uzavřením školky rodičům způsobili. Kdybychom však čekali na srpen, muselo by mateřskou školu opustit jedenadvacet dětí, a tím bychom způsobili daleko větší a hlavně trvalé komplikace pro řadu rodičů.

Vánoční svátky na opravy nestačily
Stavební úpravy jsou časově náročné a trvají celkem čtyři týdny. Abychom co nejméně narušili chod mateřské školy, zahájili jsme opravy už 20. prosince 2011, tak aby probíhaly po dobu vánočních svátků. Bohužel to nestačilo a školka musela být uzavřena ještě na další dva týdny.

O zachování současné kapacity intenzivně jednáme
Krajská hygienická stanice požaduje snížení počtu dětí s odůvodněním, že učebny jsou pro daný počet dětí malé. Už v září loňského roku se nám podařilo otevřít novou čtvrtou třídu mateřské školy, abychom mohli přijmout dalších dvacet dětí. Kapacitu školky jsme tak navýšili z pětasedmdesáti na devadesát dětí. O tento počet nechceme přijít. Hygiena si však podmínila zachování kapacity tím, že odstraníme nedostatky s umyvadly. Proto jsme museli stavební úpravy zrealizovat co nejdříve.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se všem rodičům pokud se k nim informace o důvodech mimořádného uzavření školky nedostaly včas a v plné míře.

Ing. Jan Helikar
starosta obce