Omluva

Omluva

Vážení spoluobčané.

Dne 10. 9. 2018 jsem ve svém obsáhlém vystoupení na jednání Zastupitelstva obce nesprávně uvedl, že se pan starosta dopustil závažného správního deliktu z důvodu nezveřejnění smlouvy v Registru smluv a z toho vyplývajících případných následků. Protože již nebude možnost do voleb veřejně vystoupit a napravit toto pochybení, omlouvám se za svoji chybu Vám i panu starostovi touto formou.

Martin Hochman, člen ZO Vranovice