Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2013 > Odkladiště a černé skládky vystřídala zeleň

Odkladiště a černé skládky vystřídala zeleň

zelen

Významnou proměnou regenerace prostředí prošlo ve Vranovicích v letošním roce několik lokalit. Zatímco dříve sem lidé odhazovali nepotřebný a nebezpečný odpad a vznikaly zde černé skládky, teď budou tyto lokality sloužit k relaxaci a odpočinku.

Byla tak dokončena další etapa zazeleňování obce. Jejím hlavním cílem je zejména zabránit v zakládání černých skládek a zvýšit atraktivitu neudržovaných lokalit pro příjemnější bydlení, vzhledem k turistům i pro kvalitnější využití volného času a relaxaci. Parkové úpravy byly provedeny zejména ve třech hlavních oblastech.

Ve dvorním traktu Domu pro seniory byl vybudován zcela nový prostorný přírodní park pro relaxaci nejen seniorů, ale celé veřejnosti. Prostor o velikosti 800 m2 zvelebila výsadba 64 kusů stromů, zasazeno bylo také na 500 jehličnatých a listnatých keřů, téměř 1500 kusů pokryvných dřevin a přes 2000 kusů trvalek a travin v celkové hodnotě 900.000 Kč. Při procházce parkem by nyní jen málokdo hádal, že ještě nedávno šlo o lokalitu, kde hrozilo ekologické nebezpečí.

Další proměnou prošla také lokalita Doliny, známá jako dřívější odkladiště Vitany s množstvím černých skládek. Celá lokalita byla důkladně revitalizována a je určena k bydlení. V současné době zde již probíhá výstavba nových rodinných domů. Podél celého obvodu pozemku i uvnitř areálu byla vysazena zeleň, která celou plochu zútulnila a dodala krajině nezbytný přírodní ráz.

V uplynulém roce se podařilo realizovat také regeneraci zelené plochy podél železniční tratě. Celá plocha byla vyčištěna, revitalizována a došlo k mohutné výsadbě nových stromů a keřů. Ze stávajících stromů byly odstraněny ty, které byly ve špatném zdravotním stavu nebo měly sníženou stabilitu a mohly by tak ohrozit bezpečnost provozu na železniční trati nebo pěší a cyklisty na přilehlé komunikaci. Dle projektu, bylo vysazeno podél asfaltové komunikace jednostranné stromořadí jeřábu ptačího, které doplnily stávající ořešáky, podél sjezdu z hlavní silnice vzniklo nově oboustranné stromořadí jabloní. Z dalších stromů zde byla vysazena například lípa nebo javor babyka. Prostředí doplnila podsadba keřů. Z mobiliáře přibyly lavičky a odpadkové koše.

Celková úprava, v přepočtu za 3.000.000 Kč, velkou měrou přispěla ke zlepšení životního prostředí, podmínek pro bydlení a v neposlední řadě obci dodala také příjemnější vzhled.

Těmito změnami však revitalizace prostředí ve Vranovicích nekončí. Obec má již připravený další plán. Opět se bude jednat o regeneraci doposud neudržovaných lokalit. V oblasti U Hájku má v příštím roce vzniknout nový park oddechu s multifunkčním využitím pro volný čas. Další dlouhodobější projekt se bude týkat lokality kolem říčky Šatavy až po bývalé koupaliště.

(Text: Petra Holásková, Foto: Petra Holásková, Dagmar Humpolíková)

 

Park ve dvorním traktu DPS

003_dps

 Parkovou úpravu tvoří vzrostlé stromy, květy a zeleň  Foto: Dagmar Humpolíková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Pohled směrem k DPS, Foto: Petra Holásková

 

Lokalita DOLINY

Foto: Petra Holásková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Hranice pozemku lemuje keřová výsadba doplněná stromovým pásmem jasanu a okrasných třešní

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Podél východní hranice je linová výsadba popínavých rostlin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Lokalita podél železniční tratě

Foto: Petra Holásková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Nové stromořadí jeřábu ptačího doplňují stávající ořešáky

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Dominantou jsou dva duby, pod nimiž vznikl prostor s lavičkou

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Pohled na celou lokalitu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Nově zde přibyl také mobiliář – lavičky a odpadkové koše