Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > Ocenění obce za mimořádné dosažené úspěchy pro rok 2013 získal sportovec Pavel Pláteník

Ocenění obce za mimořádné dosažené úspěchy pro rok 2013 získal sportovec Pavel Pláteník

P1040175

(Text a foto: Petra Holásková)

Obec Vranovice ocenila sportovce Pavla Pláteníka za mimořádné úspěchy, kterých dosáhl ve sportu silového trojboje v roce 2013 a za dlouholetou, příkladnou reprezentaci obce na národních i mezinárodních soutěžích. Slavnostní ceremoniál proběhl v pondělí 5.5.2014 v obřadní síni ve Vranovicích. Motivační dotaci a luxusní památeční hodinky předal starosta obce Ing. Jan Helikar spolu s místostarostou Drahomírem Dofkem.

Přidělenou dotaci schválila Rada obce na svém zasedání. Hlavním cílem dotace je motivovat zájmová uskupení, organizace i jednotlivce, působící v obci Vranovice k aktivní a samostatné činnosti, vedoucí k rozvoji společenské, kulturní, sportovní, vědecké, školní, či jinak obecně prospěšné aktivitě a šíření tak dobrého jména obce Vranovice. Je možné, že někteří jsou skromní a  svůj úspěch nedávají tolik na obdiv, a proto je dalším cílem tyto jedince najít a po zásluze je odměnit.

Motivační dotace byla udělena již podruhé v řadě, poprvé však touto slavnostní formou.

Dotace se přiděluje jednou za  uplynutí hodnoceného roku za  dosažení mimořádných, významných úspěchů v  daném kalendářním roce, s ohledem na reprezentaci obce Vranovice v měřítku krajské, celostátní a mezinárodní úrovně. Návrhy mohou podávat jednotlivci, spolky, zájmová sdružení, zastupitelé, škola a  další subjekty působící v obci Vranovice vždy do konce února za uplynulý rok. Návrh je nutné odůvodnit a přiložit dokladovatelná ocenění za daný rok, například formou medaile, diplomu, certifikátu, atp.

Největší dosažené úspěchy Pavla Pláteníka:

P1040122

P1040175

P1040113

P1040118

P1040143

P1040106

P1040154