Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > Obstrukce společnosti HANTÁLY a.s. pokračuje

Obstrukce společnosti HANTÁLY a.s. pokračuje

odpad trideny

Vyjádřením ze dne 3.3.2014 jsem veřejnost informoval o ambiciózním projektu naší obce na třídění a svoz komunálního odpadu, který se má realizovat v první polovině letošního roku.

Cílem projektu je výrazné snížení nákladů obce na svoz a likvidaci komunálního odpadu, vstřícného přístupu obce k životnímu prostředí a v neposlední řadě zainteresovanost občanů na třídění, formou výrazných slev na poplatku za svoz odpadu.

Současně jsem informoval o krocích společnosti HANTÁLY a.s., která se účastnila výběrového řízení na dodavatele, avšak neuspěla. Podala totiž nejvyšší cenovou nabídku a ve výběrovém řízení tak skončila na posledním místě. Po tomto zjištění podala společnost Hantály a.s. návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele veřejné soutěže na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a znemožnila tak uzavření smlouvy s vítěznou firmou.

Následně ÚOHS vyzval společnost Hantály ke složení peněžité kauce. Ve stanoveném termínu tak společnost Hantály neučinila a tím byla její námitka odložena.

Zdálo se tedy, že po zdržovací taktice „Hantálů“, může Obec Vranovice uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem. Věřili jsme slovům předsedy představenstva pana Sadílka mediálně vyřčených dne 5.3.2014 v deníku Rovnost, kde uvedl, že budou respektovat rozhodnutí ÚOHS a že je jejich snahou je celý spor vyřešit co nejdříve. Věřili jsme, že konečně můžeme spustit realizaci projektu. Umožnit občanům důsledně třídit komunální odpad a tím jim výrazně snížit náklady na svoz.

Mýlili jsme se. Slova, v tomto případě vyřčená místostarostou města Hustopeče dokonce veřejně, neplatí. Společnost HANTÁLY a.s. se naopak pustila do skutečných obstrukcí. Proti výše předepsané finanční kauce Hantály podala Rozklad. A šla ještě dále. Podala další námitku, tentokrát na neoprávněné vyloučení z výběrového řízení. Jedná se o stejnou absurditu, jako v prvním případě podané námitky. To koneckonců samotné Hantály přiznaly tím, že neuhradily stanovenou peněžitou kauci, jež požadoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Důsledek obstrukcí stěžovatele je zásadní. Třídění odpadu je v Obci Vranovice opět znemožněno. Opět se odkládají významné úspory obyvatel, protože za daných okolností nelze uzavřít novou smlouvu s vítězným dodavatelem.

Jaké jsou možné důvody k chování společnosti HANTÁLY?

Do absurdní a nepochopitelné roviny se celé jednání stěžovatele posunuje o to důrazněji, když si uvědomujeme, že akcionáři společnosti HANTÁLY a.s. jsou města a obce! Předsedou představenstva společnosti je místostarosta města Hustopeče a členy

představenstva jsou zástupci dalších měst a obcí na Břeclavsku.

 

Důvodů může být více:

  1. Může se jednat o konkurenční boj nebo také manažerské selhání vedení firmy. Společnosti HANTÁLY a.s. totiž v posledních letech výrazně ubylo zákazníků a klesají tak významně i tržby (dnes se už nedivím).
  2. Důvodem může být také snaha o zabránění třídění odpadu. Tím by totiž došlo k poklesu objemu odpadu ukládaného na skládky. A ukládání odpadu na skládky je významně zpoplatněno.
  3. Svou roli mohou hrát i přípravy na blízké komunální volby. Smělá koncepce projektu ve Vranovicích může být vnímána konkurenčně. Těžko se vysvětluje v téměř sousedních Hustopečích, tamějším občanům, že nelze významně snížit poplatky za tříděný i komunální odpad, když to jde ve Vranovicích.

 Ing. Jan Helikar     starosta Obce Vranovice