Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2020 > Nové smlouvy o stočném výši poplatku nemění

Nové smlouvy o stočném výši poplatku nemění

Aktuality Obecní úřad Vranovice

V následujících týdnech obdrží občané do schránek nové smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací. Obec tím reaguje na změny v legislativě, které se týkají odvádění a čištění odpadních vod.

Stočné je platba za odvádění a čištění odpadních vod veřejnou kanalizací. Povinnost platit stočné se vztahuje na každého občana, žijícího v obci. Všechny změny v počtu osob je odběratel povinen do 15 dnů od změny hlásit na Obecním úřadu.

Částka stočného ani způsob platby se nemění, dochází pouze ke změně evidence odváděné vody do kanalizace. Pokud odběratel odvádí do kanalizace vodu i z jiných zdrojů, například ze studny, je povinen to uvést v čestném prohlášení, které bude součástí nových smluv. Zkontrolované a podepsané smlouvy občané následně vhodí do schránky obecního úřadu. Obratem jim bude doručena smlouva podepsaná zástupci obce. Důležité je nezapomenout uvést ve smlouvě telefonní kontakt a číslo účtu pro řešení případných nejasností a vracení přeplatků. V případě nesprávných údajů ve smlouvě či jiných nejasností jsou zaměstnanci obce připraveni tyto problémy řešit v čase běžných úředních hodin sekretariátu, tedy pondělí 7-11 a 12- 19 či ve středu 7-11 a 12-17.

Děkujeme za spolupráci.