Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2019 > Obec dokončila komplexní pozemkové úpravy. Může začít s budováním společných zařízení.

Obec dokončila komplexní pozemkové úpravy. Může začít s budováním společných zařízení.

P6080599

 Vyvážený rozvoj Vranovic, trvalé zkvalitňování životního prostředí a péče o krajinu jsou priority, které vedení obce formulovalo v Územním plánu a následně i v Plánu rozvoje obce definovaném pro léta 2014 – 2018. Předpokladem k jeho naplnění v oblasti ochrany životního prostředí byly komplexní pozemkové úpravy. Tyto spočívaly v jasném vymezení vlastnických práv, hranic a přístupových cest u jednotlivých pozemků v nezastavěných částech obce.

„Komplexní pozemkové úpravy byly ukončeny v loňském roce a díky tomu se může začít naplňovat Plán společných zařízení, který řeší komplexní síť cest, biokoridorů, biocenter a jejich propojení.“ upřesnil starosta obce Jan Helikar

Mezi léty 2012 – 2014 formovaly Vranovice za podpory veřejnosti i všech dotčených orgánů Územní plán, který si klade za cíl najít vyvážený stav mezi zájmy obyvatelstva žijícím na daném území, hospodářstvím a životním prostředím a tím umožnit kvalitní život současné generace i generací příštích. Na jeho základě byl vypracován Plán společných zařízení, který mimo jiné spočívá ve zpevnění hlavních i vedlejších cest a pamatuje i na větrné eroze. Mělo by dojít k vysazení větrolamu ze strany od Pohořelic z důvodu zamezení větrné eroze.

Kvapilová Dana