Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2017 > Novinky ze zastupitelstva obce

Novinky ze zastupitelstva obce

logo

Velká část zastupitelstva se tentokráte točila okolo hospodaření a financí. Na pořadu jednání byly nejen výsledky hospodaření a závěrečný účet obce za loňský rok, ale také zpráva finančního výboru a rozpočtová opatření. V loňském roce obec hospodařila příjmy ve výši 33.370.636,52,- Kč a výdaji 43.984.147,53,-Kč. Přebytek ve výši 3.626.755,23,-Kč ZO schválilo využít na úhradu a dlouhodobých závazků obce a vytvoření finanční rezervy obce.

Všechny předložené dokumenty svědčily o tom, že se obec zbytečně nezadlužuje, využívá všech dostupných prostředků k financování investic a vyváří finanční rezervy. Dobré hospodaření Vranovic je také patrné ze zprávy auditora, který neshledal v hospodaření obce žádné závady či pochybení.

Mezi další zmíněná témata patřilo také rozšíření kapacity místní mateřské školy (přístavbu provede firma STAMA s.r.o. Nosislav ve výši 3.890.206,-Kč bez DPH) a převod finančních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti do rezervního fondu základní školy.

Zastupitelstvo se také aktivně věnovalo stavebním pracem v obci. Na řadu se dostaly chodníky na ulici Lipová a Školní, výběrové řízení na Vzdělávací centrum a také Bytový dům Doliny. Ten byl již zkolaudován a v současné době běží zápis do katastru nemovitostí. Celkové náklady na tuto stavby dosáhly výše 35.401.970,-Kč bez DPH. Předpokládané tržby z prodeje bytů se budou pohybovat ve výši cca 47,5 miliónu korun. Zisk z tohoto projektu, který bude zhruba 11 – 12 miliónů korun, bude použit na výstavbu I. fáze Vzdělávacího centra. Tato stavba bude započata v období června – července. Vítěznou nabídku učinila firma PSK Group částkou 42.974.599,-Kč bez DPH.