Obec Vranovice > NOVÉ STROMY ŽIVOTA JIŽ ZAPOUŠTĚJÍ SVÉ KOŘENY

NOVÉ STROMY ŽIVOTA JIŽ ZAPOUŠTĚJÍ SVÉ KOŘENY

Strom zivota

V sobotu 22. 10. 2022 proběhla v parku Hlinek v pořadí již 7. výsadba stromů projektu „STROM ŽIVOTA“. Celkem 18 nových stromů zasadili rodiče dětí narozených v rozmezí od června roku 2021 do července 2022. Aktu výsadby se již zúčastnila i nová starostka obce Šárka Novotná a 2. místostarosta Roman Svora. Paní starostka připomněla přítomným rodičům a jejich rodinným příbuzným, kteří se akce zúčastnili, tradici výsadby stromů a v rámci svého krátkého projevu vyzdvihla důležitost spojení výsadby zeleně v obci s narozením nových dětí. Dětem i jejich rodičům pak popřála spokojený život v obci. Pan místostarosta předal rodičům Pamětní list, jako upomínku na tento slavnostní den a upozornil na důležitost péče rodiny o jejich stromy. Tradice výsadby stromů pro nově narozené děti se ve Vranovicích datuje od roku 2018, kdy
obec věnovala dětem prvních dvanáct stromů. Každý strom je opatřen cedulkou z dílny uměleckého kováře pana Valáška, a nese jméno dítěte a datum jeho narození. Velké poděkování za přípravu akce náleží panu Luboši Mrkvicovi, děvčatům z firmy Fajn zahrada a zaměstnancům obce.