Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > Nové popelnice obec uhradí z dotace

Nové popelnice obec uhradí z dotace

odpad trideny 2

Od září letošního roku budou lidé ve Vranovicích třídit odpad podle nového projektu přímo ve svých domácnostech. Třídit se bude do připravených sběrných nádob, které zakoupila obec Vranovice z dotace, kterou získala ze Státního fondu životního prostředí z prostředků Evropské unie.

Dotace pokryla celkem 78% finančních nákladů na nákup nových nádob na separovaný odpad, což v peněžitém vyjádření činí 1,35 mil Kč. Pořízeno bylo 2000 kusů sběrných nádob o objemu 120 l.

Jejich bezplatná expedice do domácností, dle odevzdaných rezervačních přihlášek, proběhne v první polovině srpna na základě Smlouvy o zápůjčce.

Třídění odpadu je podstatným krokem k tomu, jak šetřit přírodní zdroje surovin a energie, tolik potřebné pro zachování a obnovu přírody. Získané dotační prostředky tak přispějí k naplňování této podstaty.

 -kla-