Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2018 > Mimořádný volební zpravodaj

Mimořádný volební zpravodaj

VOLBY

Vážení zástupci volebních stran,

zastupitelstvo obce na svém jednání dne 28. 6. 2018 schválilo vydání mimořádného volebního Vranovického zpravodaje s datem vydání 15.9. resp.14. 9. 2018. Zpravodaj se bude vydávat v obvyklém nákladu 850 výtisků a distribuovat se bude v pátek 14. 9. 2018

Obsahem mimořádného čísla budou obecné informace a pokyny k volbám, přehled kandidátních listin jednotlivých volebních stran a jejich příspěvky.

Následné, řádné číslo Vranovického zpravodaje vyjde 12. 10. 2018.

Podmínky uveřejnění volebních příspěvků:

  • Každá kandidující strana má k prezentaci vyčleněné 2 strany formátu A4, včetně fotografií a popisků
  • V příspěvcích nebudou prováděny žádné jazykové ani grafické korektury, je tedy nutné příspěvky odevzdat ve finální podobě
  • Kandidátní listiny volebních stran budou uveřejněny v úvodní části zpravodaje
  • Termín uzávěrky je 30. 8. 2018 do 12 hodin. Termín je konečný a na příspěvky zaslané později již nebude brán zřetel.
  • Příspěvky zasílejte emailem na adresu: zpravodaj@vranovice.eu

 

 

Všechny Vaše případné dotazy směřujte prosím na Centrum volného času p. Daně Kvapilové na email: kultura@vranovice.eu