Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2020 > Koronavirus COVID -19 AKTUÁLNÍ INFORMACE

Koronavirus COVID -19 AKTUÁLNÍ INFORMACE

MBB81c237 korv5

12.3.2020

11.3. 2020

Náměstek Ministerstva vnitra ve spojitosti s vydaným zákazem pořádání veřejných a soukromých akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob upozorňuje, že v podmínkách obcí se tento zákaz typicky vztahuje na slavnosti konané v souvislosti se svatbami, shromážděními či pohřby, pokud by se jich mělo účastnit více než 100 osob.  Zákaz se nevztahuje na jednání zastupitelstva, schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona. Podrobné informace 

10. 3.2020

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s rozšířením a nebezpečím vzniku onemocnění COVID – 19 nařizuje mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020

– osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

– osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Více informací zde: 

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod

. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

Více informací zde: