Mapový portál

Mapový portál

Nově je pro veřejnost k dispozici mapový portál GIS4U. Dostupný je na webové adrese http://mapy.dataprocon.cz/vranovice a navštívit jej můžete na všech zařízeních (PC, tablet, mobil). Jelikož se jedná o webovou aplikaci, nemusíte instalovat žádné další aplikace, postačí webový prohlížeč.

Aplikace GIS4U obsahuje několik modulů, ve kterých si můžete prohlédnout různá data v mapě. Jednotlivé moduly spustíte z úvodní obrazovky. V základní aplikaci je možné prohlédnout si průběh inženýrských sítí, v katastrální mapě jsou dostupné informace o parcelách z katastru nemovitostí, například výměra, odkaz do nahlížení do KN, kde je možné zjistit vlastníka, nebo i průběh věcných břemen a v modulu územní plán je k nahlédnutí koordinační výkres územního plánu zasazený do mapy.

GIS4U obsahuje například i nástroj měření v mapě nebo hledání parcely na základě parcelního čísla či adresy. Kdybyste si nevěděli rady, na úvodní obrazovce je i odkaz na nápovědu, kde ve formě krátkých videí je znázorněno základní ovládání aplikace.

 

Mapový portál