Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2023 > Májová ročník 2005

Májová ročník 2005

IMG 1147

Měsíce příprav, nácviky tanců, pochodu, verbuňku i Moravské besedy, to vše bylo završeno v sobotu 6. května 2023, kdy v ulicích Vranovic zazněl zpěv a juchání stárků v krojích. K osmnácti párům stárků ve vranovských a kyjovských krojích se přidalo i 18 krojovaných capartů, kteří si pod vedením Mirky Čápové nacvičili krásné tanečky i pochod.
V pátek stárci za pomoci bývalých stárků, tatínků a dalších šikovných vranovických mužů postavili máj, kterou bylo nutné celou noc hlídat před nájezdy přespolních chas. Ukradená máje by totiž byla největší ostudou celých hodů. Hlídací funkce se zhostili převážně tatínkové a bývalí stárci.
V sobotu ráno se stárci vystrojili do krojů a vydali se do kostela na hodovou mši. Poté už se páry rozběhly obcí s pozváním na večerní zábavu. Odpoledne se stárci vydali průvodem přes celou dědinu, aby za přihlížení místních občanů vyzvedli svoje krojované partnerky u druhé stárky Daniely Tesařové., kde bylo pro stárky, muzikanty i občany připraveno občerstvení. Tady si páry také poprvé společně zatančili. Nato se celý dav s krojovanými v čele vydal k první stárce. Cestou ovšem byl průvod zaskočen jarním deštíkem, takže bylo nutno se na chvíli schovat v sokolovně. Po čtvrthodince již nic nebránilo vydat se pro první stárku. Hlavním párem ročníku 2005 byla Vendula Hrudová a Jakub Richter. Před domem hlavní stárky se průvod opět dočkal vřelého přijetí a bohatého občerstvení a taky zde došlo na další taneční sóla s rodiči stárky. A potom už kroky celého průvodu zamířili přes celou obec až ke starostce Šárce Novotné, která stárkům udělila hodové právo a také zde bylo potřeba posilnit muzikanty i stárky, neboť před nimi byla ještě večerní taneční zábava v místní sokolovně.
Místa v sokolovně byla do poslední židle zaplněná. Sešli se zde nejen rodiny, příbuzní, známí a kamarádi, ale na zábavu přijali pozvání také přespolní chasy. Zábava byla zahájena pochodem spolu s krojovanými dětmi a pak už tance střídala sóla a stárci předvedli také nádherně secvičenou Moravskou besedu nebo Verbuňk. Májovou zábavu uzavřela „After party s DJ Lucasem a Patrikem“ v brzkých ranních hodinách.
Májové zábavy v kraji mají své kořeny v dobách, kdy rekruti (odvedenci) odcházeli na vojnu a loučili se tak s celou vesnicí. Zvyk stavění májí a májových zábav se udržel dodnes.

„Protože jsem Májovou v letošním roce sledovala více zblízka, přesvědčila jsem se, kolik práce, úsilí, snahy a nasazení tento jediný den obnáší, proto myslím, že obrovský dík patří všem organizátorům, vranovické chase a v neposlední řadě všem obětavým rodičům, že v takovém nasazení pomáhají udržovat tuto krásnou tradici.“ Kvapilová Dana

Hlavní stárka a stárek:

Vendula Hrudová a Jakub Richter

Krojovaná chasa:

Daniela Tesařová a Daniel Málek

Anna Pezlarová a Richard Pezlar

Zuzana Škamradová a Honza Valenta

Kristýna Köhlerová a Ondřej Kadlíček

Nicola Osiková a Jakub Kadlíček

Ema Benadová a Václav Kvapil

Simona Škamradová a Ladislav Kohout

Aneta Klimešová a Martin Stejskal

Soňa Hanzlíčková a Jiří Mazuch

Štěpánka Horká a Daniel Koška

Kateřina Coufalová a Jakub Růžička

Elen  Koubková  a Filip Mach

Kristýna Dvořáková a Petr Soudek

Nikola Pospíšilová a David Helešic

Lucie Suchánková a Jakub Köhler

Marie Pospíšilová a Tomáš Svoboda

Kristýna Celnarová a Daniel Frais

IMG 1306
Stárci a sklepnice se sklepníky

IMG 0927

Mše

IMG 0719
Malí krojovaní v kostele

 

20230506 140325

20230506 154342
V popředí stárky ve vranovském kroji
20230506 141701
Krojované děti
20230506 140226
Stárci čekající na stárky
20230506 141414
Kyjovský kroj
20230506 145401
Malí stárci20230506 150649

Hlavní pár

20230506 161229
Tanec se starostkou