Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2017 > Loni jsme opět šetřili přírodu i naši peněženku

Loni jsme opět šetřili přírodu i naši peněženku

trideni logo

Vranovice obdržely od společnosti EKO-KOM „Osvědčení o úspoře emisí“ za úspěšné třídění odpadu v roce 2016. Vrácená částka 316 tis. korun představuje 138 tun odpadu, který se obci podařilo v minulém roce vytřídit a předat k následné recyklaci. V tomto objemu není zahrnuté množství vytříděného bioodpadu. Úspora nákladů i množství vytříděného odpadu má stále vzrůstající trend a každoročně se k tomuto způsobu zacházení s odpady přidávají další obyvatelé Vranovic. Počet domácností, které začaly třídit, meziročně vzrostl o více než 55% a tak koncem roku 2016 bylo ve Vranovicích již téměř 350 rodin, které se rozhodly tento projekt podpořit. To nezůstalo bez odezvy. Jejich rozhodnutí jim přineslo průměrnou úsporu ve výši téměř 500 korun na ročních poplatcích za svoz komunálního odpadu. „Těší mě, že občané nejsou lhostejní k prostředí ve kterém žijí a k problematice ochrany životního prostředí se staví zodpovědně.“ zkonstatoval starosta obce Jan Helikar. Od roku 2014 se na tříděném odpadu celkově obci vrátilo téměř 1,3 mil. Kč a odevzdalo se k dalšímu zpracování více než 490 tis. tun odpadu. Jen pro srovnání: jedná se o takové množství emisí CO2, jaké vyprodukuje roční provoz více než 240 tisíc automobilů. Systematickým odbouráváním ekologické zátěže se loni v České republice ochránilo více než 27 km2 přírody a 2 miliony stromů se zachránilo před vykácením. I Vranovice mají na této radostné bilanci svůj podíl.

Text: Kvapilová Dana

Osvědšení_sken