Obec Vranovice > Archív aktualit > Archív 2011 > Konec zapisování dětí do cestovních pasů rodičů

Konec zapisování dětí do cestovních pasů rodičů

Novela zákona o cestovních dokladech ukončuje ke dni 1. 7. 2011 možnost zapsat dítě (mladší deseti let) do cestovního pasu rodičů podle zásady „jedna osoba jeden pas“. Potřeba novelizovat stávající zákon vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009.
Platnost stávajících zápisů dětí v cestovních pasech rodičů končí dnem 26. 6. 2012.
Městský úřad Pohořelice, odbor vnitřních věcí doporučuje občanům, aby požádali o vydání cestovního dokladu pro svoje děti s dostatečným předstihem.

K podání žádosti o vydání prvního pasu pro děti je třeba doložit doklad o státním občanství ČR, který vydá občanům s trvalým pobytem ve správním obvodu ORP Pohořelice, na základě žádosti sepsané na matričním úřadě Vranovice (dle trvalého pobytu žadatele).

Správní poplatek činí 100,- Kč. Lhůta pro vydání osvědčení je 30 dnů, stejně jako pro vydání cestovního dokladu s biometrickými prvky. Pro děti do 15 let je platnost uvedeného dokladu 5 let.

S ohledem na zákonem stanovené lhůty doporučují pracovníci městského úřadu Pohořelice začít s vyřizováním dokladu včas.

Podkladem pro vydání prvního cestovního pasu s biometrickými prvky pro dítě je rodný list dítěte a osvědčení – doklad o státním občanství ČR. Zákonný zástupce dítěte dále předkládá svůj platný občanský průkaz. Nutná je osobní přítomnost dítěte při podání žádosti o vydání cestovního pasu z důvodu pořízení jeho podoby, od 12 let věku i z důvodu pořízení otisků prstů. Správní poplatek za vydání tohoto dokladu činí 100,- Kč. Žádost o vydání dokladu se nevyplňuje, je vygenerována pracovnicí oddělení cestovních dokladů.

Městský úřad Pohořelice doporučuje občanům ověřit si před plánovanou cestou do zahraničí, zda země do které cestují, zápis dítěte v cestovním pase rodiče uznává. Potřebné informace k požadavkům jednotlivých zemí na cestovní doklady získáte na internetových stránkách Ministerstva zahraničí ČR – www.mzv.cz

Zdroj: MěÚ Pohořelice