Kominické práce

kominik

Kominictví Adam Šebesta bude od 1.10.-6.10.2018 provádět v naší obci kontrolu a čištění spalinových cest. Cena za 1 komín je 400,-Kč. V ceně je zahrnuta kontrola a čištění, vystavení zprávy o stavu spalinové cesty, QR kód na komínová dvířka, vyčištění kouřovodů od spotřebiče a výběr tuhých nečistot. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě osobně,  telefonicky na mobil 603 816 019, nebo psát na mail: obec@vranovice.eu.