Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2016 > Kapacita MŠ – fakta

Kapacita MŠ – fakta

Skola obr

V minulém týdnu vydalo vedení Základní a Mateřské školy Vranovice Přehled přijatých žáků do Mateřské školy. Považuji za důležité informovat veřejnost o výsledcích v širších souvislostech.

Přihlášky do MŠ podalo celkem 38 dětí. Z toho k datu 1.9.2016 (při nástupu do MŠ) 17 tříletých dětí, 20 dětí dovrší 2 let a jedno dítě bude mít k tomuto datu  jeden rok. Do MŠ byly přijaty všechny přihlášené děti, které splňovaly podmínku dosažení věku tří let. Tak jako v minulých letech.

Takto doplněné zveřejnění Přehledu přijatých žáků do MŠ by v minulosti stačilo. Je chybou, že se tak nestalo. V současné době je třeba tyto informace doplnit o několik zásadních skutečností.

Je pravdou, že vedení školy i obce překvapil vysoký počet podaných přihlášek pro děti, které v době nástupu do MŠ (1.9.2016) ještě nedovrší věku 3 let.  Jedná se celkem o 21 dětí. Je to signál pro vedení obce a potvrzení jednoho z bodů Vize vzdělávání pro roky 2015 – 2020. Dokumentu rozvoje, který vedení obce schválilo v loňském roce. Celý text Vize je zveřejněn na webových stránkách obce a obsahuje, mimo jiné i rozšířené vzdělávání pro předškoláky:

  • školka pro děti již od dvou let věku,
  • přípravná třída pro ZŠ,
  • projekt půjčování hraček atd.

A je taky pravdou, že rozšíření MŠ i pro dvouleté děti se stalo v Zastupitelstvu obce předmětem významné kritiky a diskuze. Podání letošních přihlášek do MŠ dává jasnou odpověď na to, že

je i v tomto bodě naprosto opodstatněná, protože zájem ze strany rodičů o umístění dvouletých dětí do MŠ je velký.

Logická a oprávněná otázka tedy zní, proč se nepodařilo Vizi naplnit již v r. 2016?

Odpověď je trochu složitá, ale prosím, vydržte a dočtěte do konce!

V prvním roce schválené Vize se ji podařilo naplnit ve všech bodech předškolního vzdělávání, až na jeden: zpřístupnit MŠ i pro dvouleté děti. PROČ? Narazili jsme na zatvrzelého „úředního šimla“!

Krajským úřadem je kapacita MŠ stanovena  pro 90 dětí. Od 1.9.2016 se podařilo získat povolení pro zřízení  přípravné třídy pro deset předškoláků. Tím se zvýšila celková povolená kapacita pro děti MŠ a předškoláky na rovných 100 dětí. Tato kapacita by stačila pro to, aby mohlo být v letošním roce přijato dalších 18 dětí!

Není tomu tak! A zase otázka PROČ?

Protože úředník České státní hygieny je více než ředitel ZŠ a MŠ, je více než Zastupitelstvo obce, je více než starosta, než rodiče dětí.

Za deset let se podařilo kapacitu MŠ zdvojnásobit! Je to málo?

Všichni, kteří znají vývoj kapacity MŠ za posledních deset let, tak ví základní skutečnosti: Před deseti lety byly provozovány 2 třídy MŠ o celkové kapacitě 50 dětí. Ostatní jezdily do Pohořelic, Přibic, do Brna. V roce 2008 se zřídila třetí třída a kapacita se zvýšila na povolených 75 dětí. Tři až čtyři roky tato kapacita stačila. V roce 2011 byla zřízena čtvrtá třída v bývalém Školním klubu v hlavní budově ZŠ a celkovou kapacitu nám Krajský úřad navýšil na 90 dětí – dostačující počet (byl by dostačující i pro dvouleté děti v letošním roce)!

A co následovalo? Česká státní hygiena stanovila celkovou kapacitu MŠ NOVĚ na pouhých 72 dětí. Uvedeným důvodem je nedostatečná plocha na 1 dítě. Přitom 30 let, možná 40, byla plocha dostačující. Teď přišel úředník/ce a vše je jinak. Výsledkem je 18 nepřijatých dětí a veškeré investice do rozšíření kapacity MŠ přijdou vniveč. Od r. 2012 jsme každoročně žádali o vydání výjimky na 90 dětí. Vždy jsme ji obdrželi, letos doposud oficiální rozhodnutí nepřišlo. Navzdory maximální vstřícnosti a snaze obce.

Do rozšíření kapacity MŠ vedení obce od r. 2011 investovala více než 1 milion korun. V letošním roce došlo k dalším úpravám a rozšíření hrací plochy. A výsledek? Zatím žádný, kapacita ze strany Krajské hygienické stanice je nezměněna.

Vedení školy, vedení obce a zejména rodiče dětí, tak získávají společně další praktické zkušenosti s úřady. A sice to, že zdravý rozum dostává na frak. Zejména pro děti a předškoláky to je  první praktické setkání s úřední byrokracií a úředním šimlem.

Co dál?

Zájem rodičů o umístění mladších dětí do MŠ dal vedení obce jasnou odpověď na to, že Vize vzdělávání byla stanovena správně. A pro její naplnění udělá vedení obce vše, co bude v její kompetenci a silách. Vize vzdělávání i v tomto bodě nesmí zůstat pouze na papíře.

Vedení obce požádalo o spolupráci právní kancelář. Věřím, že se nám nakonec podaří najít řešení a umožníme i dvouletým dětem pobyt v MŠ.

Někdo řekne: „A proč nepostavíte novou, velkou školku“? Ta by se musela vyprojektovat, zajistit finanční prostředky a teprve potom stavět. Reálný termín by tak byl pro rok 2019. Jenže také není jisté, zda bude v té době ještě taková kapacita třeba a nebudou to vyhozené peníze. Máme vyhazovat peníze, které můžeme využít jinde jenom proto, že státní úředník si postaví hlavu?

Ing. Jan Helikar
starosta obce