Obec Vranovice > Jsem občan > Vranovický zpravodaj > Zásady vydávání zpravodaje

Zásady vydávání zpravodaje

Zásady upravují vydávání zpravodaje zejména z hlediska tématického zaměření a obsahové náplně zpravodaje, přípravy a distribuce jednotlivých vydání.

Zásady také obsahují pravidla a technické podmínky pro zasílání příspěvků ke zveřejnění. Texty určené ke zveřejnění posílejte prosím bez grafických úprav a formátování, nevkládejte do textu ani žádné obrázky. Fotografie a obrázky posílejte jako samostatné soubory. Texty i fotografie označte plným jménem a příjmením autora. Bližší podrobnosti naleznete v

Pište, fotografujte! Těšíme se na Vaše příspěvky a zajímavosti na e-mailové adrese: zpravodaj@vranovice.eu.