Ceník inzerce

– vychází pravidelně každý sudý měsíc
– tj. únor, duben, červen, srpen, říjen, prosinec – 6x do roka
– uzávěrky jsou zpravidla 20. kalendářní den v lichém měsíci
– náklad 850 výtisků
distribuce do každé domovní poštovní schránky v obci zdarma

Ceník inzerce

Typ inzerce popis inzerce cena
Občanská řádková inzerce typu prodám – koupím ZDARMA
Blahopřání a vzpomínky rámeček, jednoduchá grafika,
případně foto
50,- Kč
Komerční inzerce Celá strana A4 (20×30 cm)
1/2 strany A5 (20×15 cm)
1/4 strany A6 (10×15 cm)
1/8 strany A7 (10×7,5 cm)
2000,- Kč
1000,- Kč
500,- Kč
300,- Kč
Banner
celoročně
Firemní logo na titulní straně
Jeden PR článek ročně
Celoroční prezentace na webových stránkách obce v sekci služby – firmy
3000,- Kč/rok

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%
Obec Vranovice je plátcem DPH