Jak a co třídíme

Doma třídíme do separovaných popelnic:

  1. BIOODPAD
  2. PLASTY
  3. PAPÍR

Do velkoobjemových kontejnerů v obci třídíme:

  1. SKLO – bílé a barevné
  2. PLASTY – pro ty co zatím nemají nádobu doma nebo ji naplnili před termínem svozu
  3. PAPÍR – pro ty co zatím nemají nádobu doma nebo ji naplnili před termínem svozu

Do E-boxu v budově OÚ třídíme:

  1. DROBNÉ ELEKTRO spotřebiče, baterie (NE autobaterie), myši (od PC), kalkulačky, aj. drobné elektropříslušenství

Mobilní sběrna – 2x ročně:

  1. NEBEZPEČNÝ ODPAD pesticidy, léky, chemikálie, oleje, pneumatiky, monitory, ledničky, tv a další

Sběrný dvůr OÚ:

  1. VELKOOBJEMOVÝ domácí odpad (NE nebezpečný, viz. výše)

 

Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku.

V našich domácnostech. Teď je to snadné. Popelnice půjčí obec.

Máte je doma i Vy?

VranoviceOdpady_Brozura2

VranoviceOdpady_Brozura3

VranoviceOdpady_Brozura4

VranoviceOdpady_Brozura5

70% obyvatel Česka třídí. A co Vy?

Aktualizace 31. 8. 2014
Dagmar Sedláčková