Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2022 > Informace ze zastupitelstva obce

Informace ze zastupitelstva obce

Obr zastupitelstvo

Informace ze zastupitelstva obce 

Dne 28. prosince 2022 se uskutečnilo 7. zasedání Zastupitelstva obce Vranovice, na kterém byla projednávána výše stočného na rok 2023. Stočné je místním poplatkem, které se vztahuje na každou osobu, která v obci skutečně bydlí. Podle kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2023 zpracované externím správcem vranovické ČOV Ing. Jaroslavem Jedličkou dle přílohy č. 19 k Vyhlášce č. 428/2001 Sb., vyhlášky Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), byla výše stočného pro zajištění provozu ČOV a obecní kanalizace vypočtena na částku 63,31 Kč/m3 bez DPH. Zastupitelé po společné diskusi s ohledem na nárůst cen energií, zboží a služeb, které zatěžují rozpočet domácností občanů, schválili zvýšení stávající výše stočeného nakonec pouze o 5 Kč/m3 bez DPH. Pro rok 2023 je tak stanovena nová výše stočného ve výši 40 Kč/m3 bez DPH, 44 Kč/m3 s DPH (10%). Vranovice tak stále patří mezi okolními obcemi a městy k obci, která má stanovenou nejnižší výši stočného. Například v Pohořelicích je výše stočného na rok 2023 stanovena ve výši 71,50 Kč/m3 s DPH.