Obec Vranovice > Archív aktualit > Archív 2011 > Florián i hasičské auto mají požehnání

Florián i hasičské auto mají požehnání

(Foto: Dagmar Humpolíková)
Několik desítek lidí se sešlo v neděli 4. září 2011 dopoledne před sochou svatého Floriána. Důvodem byla malá slavnost posvěcení symbolického ochránce před ohněm a hasičského auta.
Za přítomnosti starosty obce Jana Helikara, sboru dobrovolných hasičů a veřejnosti, se obřadu žehnání ujal farář Josef Malík. Nechyběly ani zpěvy mladého kostelního sboru.

Z projevu starosty:

Letos by bylo svatému Floriánovi 212 let. Tohoto symbolického ochránce před ohněm naši předkové vytesali do kamene v roce 1799 a postavili ho na místo dnešního kostela Navštívení Panny Marie.

Na současné stanoviště byl přestěhován až v roce 1868, tedy před 143 lety, když musel ustoupit právě stavbě kostela.

Pamatuje dobu kdy Českému království vládl František I. Pamatuje dobu Napoleona Bonaparte a francouzské vojáky, kteří přišli do Vranovic právě v době napoleonských válek. Byl tu už v době Rakouska – Uherska, přečkal dvě světové války a neohroženě tu stojí dodnes.

Jedná se o významnou historickou památku naší obce, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních historických památek ČR.

Naši předkové jeho podobu vložili do postavy římského vojáka. V pravé ruce drží vědro s vodou, s kterou hasí plameny na hořícím domě u jeho pravé nohy. Je tedy nesporné, že přáním našich předků bylo, aby chránil stavení v obci před ničivými požáry.

Restaurování

Za celá dvě století ale socha nebyla nikdy významně opravována a začala chátrat.

Po restaurátorském průzkumu, který nechala obec udělat v loňském roce se zjistilo, že kámen je v havarijním stavu a dokonce hrozilo jeho rozsypání.

Odborný zásah byl nevyhnutelný. Pod dohledem památkářů se prací ujal restaurátor Mgr. Jindřich Plotica z Brna.

Kromě hloubkového čištění a zpevnění kamene, které prováděli restaurátoři, jsme museli Floriánovi vystavět i pevný betonový základ, protože se začal propadat.

Po druhé v jeho historii tak opustil své místo a putoval pomocí jeřábu na zem.

Záchranné práce trvaly od května do podzimu loňského roku.

V letošním roce jsme nechali upravit i jeho bezprostřední okolí v rámci projektu regenerace veřejných ploch.

Dnes nám dělá radost svým omlazeným vzhledem a doufejme, že díky opravě přežije zase další dlouhá léta.

Náročnou rekonstrukci uhradila obec ze svého rozpočtu, a přispělo i Ministerstvo kultury částkou ve výši zhruba 60 tisíc K. Celkem stála oprava 158 tis. Kč.

Závěr

Památky si vážíme a chceme zachovat nejen ji, ale i původní význam, který mu vnukli naši předkové. A sice, aby chránil naše obyvatele před ohněm a požáry.

To je také důvod, proč jsme se tu dnes sešli. Svou přítomností dáváme najevo, že si našeho patrona svatého Floriána vážíme. A přítomný farář Josef Malík se z pozice svého poslání svolil ujmout jeho posvěcení.

Posvěcení se dnes dočká také „staronové” hasičské auto místního Sboru dobrovolných hasičů. Hasiči jej v loňském roce získali darem od svých krajských kolegů.

Naše dnešní setkání je příležitostí poděkovat hasičům za náročnou práci, kterou vykonávají při výjezdech za záchranou obydlí a mnohdy i lidských životů.

Přejme jim, ať vyjíždí co nejméně a přejme nám všem abychom je v budoucnu nemuseli volat příliš často. Nejlépe vůbec. Doufejme, že s podporou svatého Floriána se nám to všem splní.