Obec Vranovice > Archív aktualit > Archív 2011 > Dům pro seniory – DOTAZY a ODPOVĚDI

Dům pro seniory – DOTAZY a ODPOVĚDI

1276695987

Dotaz: Jak moc zadlužíte obec?
Odpověď: Do chvíle než bude vysoutěžena cena na výstavbu DPS nelze na otázku jednoznačně odpovědět. Podnikatelský záměr předpokládá celkové úvěrové zatížení do maximální částky 45 mil Kč s dobou splácení 20 let. Cílem je najít investora, který se bude  podílet jednak na provozu DPS, ale nejlépe i na nákladech na pořízení.

Dotaz: Kam umístíte kadeřnictví? (klientela obce je značná)
Odpověď: Kadeřnictví je soukromé a je v nájmu. Po ukončení nájmu si majitelka kadeřnictví musí najít jiné vhodné prostory.

Dotaz: Zaplníte objekt a zajistíte rentabilitu provozu?
Odpověď: Obsazenost a rentabilita jsou spojené nádoby. Celý projekt výstavby DPS vznikl na základě skutečnosti, že celkově je nedostatek Domů pro seniory a čekací doby jsou v některých případech delší než 1 rok.
Zajištění rentability je základním ukazatelem pro zahájení výstavby. Pokud by nebyla zajištěna předpokládaná rentabilita, tak by bylo nezodpovědné výstavbu zahajovat. Z důvodu zajištěnosti rentability byla stanovena výše nájemného.
Kvalita poskytovaných služeb musí odpovídat požadovanému nájmu. Pokud bude zajištěn tento předpoklad, tak jistě bude zajištěna i rentabilita celého projektu.

Dotaz: Jaká budou pracovní místa v DPS?
Odpověď: Pracovní místa budou záležet na počtu ubytovaných lidí a  jejich požadavků na poskytování péče.
Předpokládaná pracovní místa: vedoucí, běžná údržba, úklid společných prostor. Poskytování sociální péče bude zajištěno pečovatelskou službou, počet zaměstnanců bude záviset na požadavcích a potřebách obyvatel DPS.

Dotaz: Budou pro práci v DPS upřednostněni občané z Vranovic?
Odpověď:
Ano.

Dotaz: Je nějaká vize jak se postarat o nesoběstačné občany? Ze strany obce?
Odpověď:  Starat se o nesoběstačné spoluobčany je povinností především jejich rodinných příslušníků, případně poskytovatelů zdravotní péče (nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných atd.). Obec (jakákoliv) nemá a ani nemůže nahrazovat zdravotní péči.
Vizí obce Vranovice je poskytovat sociální služby a nabídnout našim dříve narozeným spoluobčanům prožít klidný podzim života se zajištěnou základní péčí. I přesto jednáme s poskytovateli zdravotní péče o možnosti zřízení omezené kapacity pro nesoběstačné občany.
 
Dotaz: Jaká bude měsíční platba a co v ní bude zahrnuto?
Odpověď: Výše nájmu je stanovena následovně: 6.000,- Kč/měsíc za jednolůžkový byt, 10.000,- Kč/měsíc za dvoulůžkový byt. V nájmu je zahrnuýt úklid společných prostor, vytápění a spotřeba el. energie společných prostor (chodby ap., pomoc při vyřizování sociálních a zdravotních služeb atd.).

Dotaz: Budou moci příbuzní přespávat popř. několik dní bydlet?
Odpověď: Ano. Nájemné však bude muset odpovídat skutečnému počtu bydlících obyvatel.

Dotaz: Jaké bude stravování a je povinné v plném rozsahu?
Odpověď: Každý byt nude vybaven malým kuchyňským koutem. Stravování bude umožněno ve společné jídelně, nebude však povinné.

Dotaz: Jak bude zajištěna lékařská a ošetřovatelská péče? Hlavně o víkendech?Odpověď: Ošetřovatelská služba bude zajišťována pečovatelskou službou, dle potřeb obyvatel DPS.

Dotaz: Jak budou zajištěny služby? (praní prádla, úklid, nákupy atd.)
Odpověď: Dům pro seniory bude nabízet tyto služby: možnost praní prádla, celodenní stravy, úklidu bytů, donášky nákupů a léků, zajištění doplňkových služeb – kadeřník, pedikůra atd.

Dotaz: Z kolika menu bude možný výběr stravy a bude strava zajištěna o víkendech?
Odpověď: Nabídka celodenní stravy, včetně víkendů bude odpovídat zájmu ze strany ubytovaných.

Dotaz:  Bude naproti DPS místo plánovaného parku bytový dům?
Odpověď: NEBUDE. Naproti DPS – na Náměstíčku je již vybudován nový park. Ve dvorním traktu zahrnuje projekt velký park, který bude sloužit pouze ubytovaným pro aktivní odpočinek a pro trávení volného času. Park bude v budoucnu propojen s klidovou zónou vedoucí podél říčky Šatavy k bývalému koupališti.
Existuje pouze záměr majitele sousedního pozemku (vpravo od budovy DPS) vystavět bytový dům na pozemku, který je v jeho majetku a dle územního plánu je určen k bytové zástavbě. Tento pozemek však nikdy nepatřil Obci Vranovice a nikdy zde nebyl plánováný park.

Dotaz: Bude možnost zajistit si zdravotní služby? (převazy, injekce, odběry krve…)
Odpověď: ANO. Tyto služby bude zajišťovat pečovatelská služba dle požadavků a potřeb ubytovaných.

Dotaz: Jak se budou jednotlivé byty vytápět?
Odpověď: Jednotlivé byty budou mít samostatné plynové vytápění a měření elektrické energie. Každý byt bude mít možnost si ovlivňovat spotřebu plynu i el. energie. Tyto služby budou hrazeny přímo poskytovatelům energií dle skutečné spotřeby (tak jak je každý zvyklý z vlastního domu).

Dotaz: Bude se dům provozovat jako celek? Bytové jednotky v osobním vlastnictví spolu s byty pro seniory? Rozpočítávání nákladů na společenství vlastníků a obec?
Odpověď: Předpokládá se oddělený provoz pro lékárnu, jídelnu a kuchyň, klub důchodců a Domu pro seniory. V současné době se neuvažuje o prodeji bytů do osobního vlastnictví. V případě, že by k tomuto v budoucnu došlo, tak by vzniklo společenství vlastníků.

Dotaz: Kdy bude DPS v provozu?
Odpověď: Ukončení výstavby se plánuje do konce r. 2013. Uvedení do provozu nejpozději od 1.1.2014.

Jaký stupeň zdravotní péče zde bude zajištěn?
Odpověď: Služby bude zajišťovat pečovatelská služba dle požadavků a potřeb ubytovaných.

Dotaz: Co se stane s lidmi, kteří se ocitnou v takovém stavu, který odpovídá lidem umístěným v LDN?
Odpověď: (viz odp.č.6) Povinností starat se o nesoběstačné spoluobčany je především rodinných příslušníků, případně poskytovatelů zdravotní péče (nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných atd.). Obec (jakákoliv) nemá a ani nemůže mít ambici nahrazovat zdravotní péči. Vizí obce je poskytovat sociální služby a nabídnout možnost pro naše dříve narozené spoluobčany prožít klidný podzim života se zajištěnou základní péčí. I přes to jednáme s poskytovateli zdravotní péče o možnosti zřízení omezené kapacity pro nesoběstačné občany.

Dotaz: Jaký nárok na nemovitosti obyvatelů domova si bude domov klást? Bude zde nadřazené právo dědické nebo právo „domova”?
Odpověď: Ubytovaní nájemníci budou mít uzavřenou řádnou nájemní smlouvu. S prodejem bytů do osobního vlastnictví se v současnosti neuvažuje.

Dotaz: Jaké budou podmínky přijetí?
Odpověď: V případě velkého zájmu budou mít přednost obyvatelé Vranovic. Podmínkou bude uzavření řádné nájemní smlouvy a soběstačnost.

Dotaz: Kde přesně bude nový domov stát?
Odpověď: Náměstíčko č.p. 53 (bývalý areál JZD). V současné době je tam již v provozu lékárna.

 

Formuláře s možností dotazů týkajících se připravované výstavby DPS byly distribuovány do každé domácnosti v obci Vranovice v polovině října v celkovém počtu 750 ks.
Podnětem bylo jednání ZO ze dne 29. 9. 2011 jež připomínkovalo malou informovanost obyvatel.

Distribuce:    750 ks
Vráceno:       10 ks
Trvání akce:  10. – 23. 10. 2011
Návratnost dotazníků v %:     1,3 %
                                             98,7 % domácností nemá doplňující otázku

BESEDA se zastupiteli a občany
Chcete o DPS vědět víc? Zúčastněte se besedy s občany na toto téma. Uskuteční se dne 24. 11. 2011

Čtěte také: