Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2022 > Důležité informace pro klienty SBERBANK CZ, a.s

Důležité informace pro klienty SBERBANK CZ, a.s

SBERBANK

Komerční banka bude prostřednictvím svých poboček od 9. března 2022 poskytovat náhrady pohledávek z vkladů klientům Sberbank CZ, a.s. Bezhotovostní převod bude možné provést na každé z 241 poboček Komerční banky, hotovostní výplatu pak na vybraných 40 obchodních místech.

Seznam poboček pro hotovostní výplaty Seznam poboček pro hotovostní výplaty včetně otevírací doby Při poskytování náhrad nemusí klienti vyplňovat žádný formulář, stačí se na pobočce prokázat platným průkazem totožnosti, v případě fyzických osob podnikatelů pak ještě dokladem o oprávnění podnikání. Pro náhradu vkladů právnických osob je potřeba se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií či elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního či jiného veřejného rejstříku, ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby.

Bezhotovostní poskytnutí náhrady může být realizováno i korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07.

O poskytnutí zvýšené náhrady je na rozdíl od náhrad v základní výši nutné požádat ve lhůtě do 28. dubna 2022.

Pokud žadatel o náhradu nemá jiný účet, na který chce peníze převést, doporučujeme si jej předem založit na pobočce Komerční banky a následně na něj náhradu odeslat. Samotný proces převodu do jiné banky probíhá ve standardních lhůtách pro mezibankovní platební styk, tj. zpravidla do druhého pracovního dne.

Odpovědi na nejčastější dotazy z webu České národní banky https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-opatreni-CNB-vuci-Sberbank-CZ-znamena/

Bližší informace k poskytování náhrad jsou uvedeny na stránkách Garančního systému finančního trhu: https://www.garancnisystem.cz/oznameni-CNB-o-neschopnosti-Sberbank-dostat-zavazkum