Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2010 > Dětská nemocnice Brno

Dětská nemocnice Brno

LSPP poskytuje v nezbytném rozsahu lékařskou péči pacientům od 0 do 19 let věku s akutními změnami zdravotního stavu, které vznikly v časovém období mimo pravidelný provoz ambulantních zařízení.
LSPP neprovádí vyšetření ani léčebné úkony, které mohou rodiče absolvovat s dítětem v běžném provozu ambulantních zařízení. Součástí LSPP není návštěvní služba.

ordinační hodiny
Pracovní dny 15:30- 07:00
Dny pracovního klidu nepřetržitě

Umístění LSPP
1. nadzemní podlaží pavilonu G – prostor ambulantního provozu

Postup při příchodu nemocného

Rodiče nebo doprovod zaregistrují dítě v Centrální evidenci (hala pavilonu D)
Pracovnice evidence odesílá všechny nemocné na ambulanci LSPP

V případě, že mají rodiče podezření, že jejich dítě má infekční onemocnění, oznámí tuto skutečnost pracovnici evidence.

Na ambulanci LSPP jsou přednostně ošetřeni nemocní přivezeni RZP, děti v závažném zdravotním stavu, novorozenci a kojenci do 1 roku věku.

V případě nutnosti dalšího vyšetření nebo ošetření odesílá lékař LSPP pacienta na specializované ambulance v rámci nemocnice.

Lékárna
Ústavní lékárna je při vstupu do areálu dětské nemocnice v provozu každý den, včetně víkendů a svátků, v době od 8.00 do 22.00 hodin.