Dbejte zvýšené opatrnosti v okolí Přísnotického potoka

logo

Povodí Moravy zahájilo v těchto dnech úpravu a obnovu Přísnotického potoka. V průběhu prací  dojde k vyčištění koryta toku a úpravě břehu potoka. Z těchto důvodů žádáme všechny chodce a majitele přilehlých zahrádek o zvýšenou bezpečnost při průchodu a pobytu v této lokalitě. Děkujeme za pochopení.