Obec Vranovice > Zájmové spolky > ČSV MO Vranovice (včelaři) > ČSV ZO Vranovice (Český svaz včelařů)

ČSV ZO Vranovice (Český svaz včelařů)

Základní organizace Českého svazu včelařů Vranovice (ZO ČSV z.s. Vranovice)

 

Český svaz včelařů provedl v letošním roce přeregistraci na zapsaný pobočný spolek na základě změny zákona. Ve spolku jsou chovatelé včel z obcí Vranovice (13/244), Přibice (11/98), Ivaně (5/314) a Pouzdřan (9/169) a dále Ti z jiných obcí, kteří mají na katastrech shora uvedených obcí umístěna včelstva.

V současné době má spolek 38 členů (z toho 5 žen), kteří se starají o 815 včelstev.

Výbor pracuje ve složení:
– předseda : Vybíral Oldřich Vranovice
– místopředseda : Bartoš Zdeněk Vranovice
– jednatel : Ing. Procházka Václav Přibice
– zdravotní ref.: Krejčí Radek Pouzdřany
– účetní : Klimeš Zbyněk Vranovice

Další včelaři z Vranovic : Nečasová Romana je kronikářkou a Vacková Marie členkou kontrolní a revizní komise.

Na vranovickém katastru je v současné době umístěno 244 včelstev. Loňský průměrný výnos medu na jedno včelstvo za celou organizaci byl jen 11 kg, což je nejméně za posledních 10 let.

Největší vliv na medný výnos mělo počasí. Včely nestačily zareagovat na rychlý průběh jara. Další negativní vliv – varoáza. Jedná se o nekončící boj s tímto parazitem. Chovaná včelstva v úlech jsou pravidelně, mimo mednou sezonu, ošetřována. Roztoč přezimuje hlavně na divoce žijících včelstvech vyskytující se např. v lese. Všechna ošetření se provádí až po medobraní. Na léčení ostatních nemocí včel se nepoužívají antibiotika, jak je to povoleno v okolních státech a hlavně v Asii a Americe. Proto je med z ČR jedním z nejkvalitnějších na světě.
Dalším faktorem je chování včel. Šlechtěním se podporují vlastnosti jako je:
mírnost, péče o plod, čistící pud, nerojivost atd. Za tím účelem jsme se zúčastnili semináře o chovu matek. V závěru roku pak proběhne školení o tlumení nemoci včel. Přítomnost na těchto seminářích a nákup včelařských pomůcek můžeme
uskutečnit i díky podpoře obcí. V letošním roce naši činnost finančně podpořily obce Vranovice, Přibice a Pouzdřany. Za to jim patří naše poděkování. Dotace či dary byly využity na zkvalitnění chovu včel a udržení zavčelení obcí.
Bez včel to nejde.

Vybíral O. st.

Aktualizace 21.12.2016

 

med

Včela je jedním z indikátorů čistoty životního prostředí a aniž si to uvědomujeme i třetím nejdůležitějším zvířetem pro člověka (po praseti a skotu). Její důležitost tkví v zajišťování celosvětové opylovací činnosti plodin.

Oldřich Vybíral