Obec Vranovice > Cena za vodné a stočné pro rok 2024

Cena za vodné a stočné pro rok 2024

Cena za vodné a stočné pro rok 2024

VaK Břeclav stanovil pro rok 2024 jednotnou cenu za vodné a to 56,50 Kč za m3 bez DPH (63,28 Kč s DPH 12%).

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Vranovice č. 6/2023 pro rok 2024 nedochází ke změně výše stočného. Výše stočného bude vypočtena na základě spotřeby pitné vody odečtením stavu vodoměru na příslušné vodovodní přípojce.
Cena 40 Kč + platná sazba DPH