Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2017 > Bývalá skládka pod Hlinkem je bez škodlivin. Už 20 let

Bývalá skládka pod Hlinkem je bez škodlivin. Už 20 let

VranoviceBřeclav ZNAK

Dokončení projektu Parku Hlinek, otevřelo diskusi o bývalé skládce v této lokalitě. Považuji za nutné uklidnit veřejnost a předejít dalšímu šíření poplašných zpráv a vytváření mýtů.

Lokalita Hlinek nevykazuje žádné škodlivé pozůstatky po bývalé skládce. Rekultivace proběhla pod přísným dozorem úřadů a vše je zdokumentováno. Tady jsou základní fakta:

V Hlinku nebyla žádná černá skládka

Na prvním místě je nutno zdůraznit, že se nejednalo o žádnou černou, či nikým neřízenou a nekoordinovanou skládku. Jednalo se o oficiální skládku, která byla povolena Okresním úřadem, odborem Životního prostředí v Břeclavi. Skládka byla přesně prostorově vymezena a její provoz byl předepsán a následně kontrolován příslušnými předpisy a Provozním řádem.

Rekultivace skládky

Po rozhodnutí o ukončení skládky byla vypracována projektová dokumentace k řádné rekultivaci skládky Hlinek. Rozhodnutí o rekultivaci skládky bylo vydáno dne 6. 2. 1995 Městským úřadem v Pohořelicích. Rekultivace byla provedena odbornou firmou Agrostav Hustopeče.

Celá rekultivace probíhala pod přísným dohledem České inspekce životního prostředí. Ta vydala dne 18. 12. 1998 kladné stanovisko – Rozhodnutí č. 10979431 pro závěrečné vyhodnocení celé rekultivace skládky Hlinek.

Součástí řádného ukončení rekultivace bylo rovněž monitorování podzemních vod z ukončené skládky.

Dozoroval a platil Státní fond životního prostředí ČR

Celý projekt rekultivace skládky Hlinek byl od samého počátku konzultován se Státním fondem životního prostředí. Byly splněny veškeré, velice přísné, podmínky pro přidělení dotace z rozpočtu fondu.

‚Starousedlíci‘ tuto historii, provoz i následnou rekultivaci dobře znají. Věřím, že uvedená fakta rozptýlí případné pochybnosti také u mladé generace.

Slavnostní otevření Hlinku proběhlo dne 3. 6. 2017, tedy zhruba 20 let po rekultivaci skládky. A čilý, každodenní ruch v lokalitě svědčí o tom, že rozhodnutí o vybudování přírodního parku pro děti i dospělé, bylo správné.

Ing. Jan Helikar, starosta obce