Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2012 > Byla zřízena infolinka k otravám methylalkoholem

Byla zřízena infolinka k otravám methylalkoholem

1314603846

Jihomoravský kraj zřídil informační linku a web kvůli případům otrav z pančovaného alkoholu. Informačním centrem se stala kyjovská nemocnice. Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti k příznakům otravy methyalkoholem,  můžete volat krizovou linku nemocnice Kyjov:  Tel. 518 601 335. Více informací najdete na webových stránkách www.nemkyj.cz

__________________________________

Základní informace o methylalkoholu

Synonymum: methanol, Carbinol, dřevěný líh

Co je to methylalkohol?

Dříve vyráběn destilací tvrdého dřeva, nyní průmyslově ze zemního plynu. Užívá se jako průmyslové rozpouštědlo v barvách, lacích, šelacích, odlakovačích a tekutinách pro fotokopírování.
Vyskytuje se v nemrznoucích směsích (95%), odmrazovači skel automobilů (4 – 90%), umývacích roztocích čelních skel (17-99%), palivu do motorů.

Proč je methanol na rozdíl od etanolu toxický?

Odpovědí je různý způsob metabolizace obou látek.
Methanol totiž sám o sobě není příliš toxický, toxické jsou až jeho metabolity.
Etanol (lidově známý jako alkohol) je metabolizován enzymem zvaným alkohol dehydrogenáza na acetaldehyd (látka zodpovědná za tzv. kocovinu) a ten je jiným enzymem přeměněn na neškodnou kyselinu octovou.
Methanol je rovněž metabolizován alkohol dehydrogenázou, ale na velmi škodlivý formaldehyd a ten je opět jiným enzymem přeměněn na toxickou kyselinu mravenčí (to je ta látka způsobující pálení po štípnutí mravencem)  

Příznaky akutní otravy

Za 1 hodinu od požití čistého methanolu pozorujeme zmatenost, poruchu koordinace, ale nikoliv opilost, jako je tomu u etanolu. 
Pak následuje období bez příznaků (čas nutný k tvorbě jedovatých produktů formaldehyd + kyselina mravenčí).
Za 6 – 30 hod. od požití jsou zjevné charakteristické symptomy jako zvracení, bolesti horní části břicha, průjem, bolesti zad, závrať, bolesti hlavy, slabost, zmatenost, nesrozumitelná řeč, neklid, ztuhlost šíje, křeče, kóma.
Projeví se také poruchy vidění – nemocný má pocit, že se dostal do sněhové vánice, oči má jakoby zahaleny mlhou.

Pokud chybí údaj o požití podezřelého alkoholu, nebo látky s obsahem methylalkoholu, je obtížné stanovit diagnózu v počáteční fázi.

První pomoc při požití

Do několika hodin od požití je nutný výplach žaludku. Navodit zvracení po požití je vhodné.
Etanolová léčba: etanol soutěží s methanolem o enzym, který oba metabolizuje (alkohol dehydrogenáza) tím snižuje tvorbu toxických produktů metabolizace metanolu tj. formaldehydu a kyseliny mravenčí.
Je tedy doporučeno vypití cca 2 až 4 panáků tvrdého alkoholu známé kvality.
Vždy je nutný transport do nemocnice. Zde se navazuje na etanolovou léčbu, eventuálně se provádí očištění krve pomocí tzv. hemodialýzy.  
Prognóza: 4 ml methanolu může vyvolat slepotu, 30 ml smrt.

Jak může dojít k otravě methylalkoholem?

Vypitím průmyslového methanolu (tekutina do ostřikovačů, nemrznoucí směsi, ale i odlakovač, rozpouštědla).

Vypitím nekvalitně vypáleného alkoholu. 

Prevence: průmyslově vyráběný methanol je kapalina na první pohled i ochutnání podobná alkoholu. Láhve musí být řádně označeny, některé státy methanol barví modře.  

Druhou formou prevence je dát si pozor, jaký alkohol vlastně pijeme. Bezpečné je pít alkohol z kolkovaných lahví a ze spolehlivých kontrolovaných palíren. Pít alkohol z neprověřené domácí palírny s sebou nese velké riziko otravy.