Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2020 > I. etapa projektů péče o krajinu byla završena

I. etapa projektů péče o krajinu byla završena

I. etapa projektů péče o krajinu byla završena

V posledním dubnovém týdnu byla ukončena výsadba 334 stromů a 555 keřů na katastrálním území Vranovic. Celkem 54 ovocných stromů v místě Dolní dílce ve směru na Přísnotice a 280 stromů a 555 keřů v Hložkových žlebech. „Z ovocných stromů byla vysazeny jabloně, hrušně nebo ořešák. Ve Žlebech pak javory, habry, duby a lípy. Z keřů svída, ptačí zob či klokoč nebo kalina. Obě plochy byly zároveň osety travinami.“ uvedl radní Luboš Mrkvica

Jedná se o zatím první, nejmenší, etapu projektů péče o krajinu, rozsáhlejší projekty budou následovat. Jejich smyslem jsou opatření, která povedou k ochraně životního prostředí a zvýšení ekologické stability územního systému. Výsadba stromů a keřů vytváří zejména v rovinaté krajině větrolamy, které poskytují kryt proti větru a ochraňují půdu před erozí.

Projekt výsadby stromů realizovala společnost Kavyl. Náklady na realizaci I. etapy jsou 1,22 mil. Kč a spolu s následnou tříletou péčí budou hrazeny z operačního programu životního prostředí.

 „Projekty péče o krajinu jsou zahrnuty mezi schválené projekty Komplexních pozemkových úprav a dle Strategického plánu rozvoje Vranovic se bude v této oblasti jednat o nejrozsáhlejší investice za posledních několik desetiletí,“ shrnul starosta Jan Helikar

IMG_20200513_095352

IMG_20200513_085455