Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2019 > Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu

se budou konat ve dnech 24. a 25. 5. 2019

V naší obci budou 2 volební okrsky:
Okrsek č. 1 bude mít sídlo v budově obecního úřadu, Školní 1, Vranovice. Zde budou volit občané z těchto ulic: Doliny, K Trati, Kopečky, Květná, Lipová, Masarykova, Nad Dolinami, Pinďulky, Polní, Přibická, Přísnotická, Růžová, Sokolská, Sklepní, Školní, Ulička, Vinohrádky.
Okrsek č. 2 bude mít sídlo v Klubu důchodců, Náměstíčko 53, Vranovice. Zde budou volit občané z těchto ulic: Dlouhá, Hlavní, Ivaňská, Mrštíkova, Nádražní, Náměstíčko, Náves, Nosislavská, Nová, Obchodní, Pouzdřanská, Příční, Sadová, Stará Pouzdřanská, U Floriánka, U Hájku, U Hlinku, U Hřiště, U Koupaliště, Úzká, Zahradní.

Doba konání:
pátek 24. 5. 2019 ……… 14,00 – 22,00 hodin
sobota 25. 5. 2019 …….  8,00 – 14,00 hodin

Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu.
Pro více informací navštivte web Ministerstva vnitra