Obec Vranovice > Archív aktualit > Archív 2011 > 2010: knihovna si našla cestu k lidem

2010: knihovna si našla cestu k lidem

(Text a foto: Dagmar Humpolíková, Blanka Papežová)
Vyšší počet čtenářů, kteří si vypůjčili více knih a zkvalitnění služeb pro návštěvníky, tak by se dal zhodnotit uplynulý rok 2010 v obecní knihovně.
Větší otevřenost veřejnosti byla hlavním záměrem Centra volného času, pod jehož vedení přešla knihovna v říjnu 2009. O tom, že se tento záměr daří plnit hovoří čísla ze srovnávací statistiky za uplynulý a předchozí rok.
Přitom náklady na modernizaci knihovny byly minimální, v řádu jednotek tisíc korun: aktualizace hardwaru veřejných počítačů, zakoupení on-line katalogu pro internetové vyhledávání knih, drobný nábytek. S kladným ohlasem návštěvníků se ale setkalo i například vytvoření dětského koutku, nové uspořádání knih pro jejich snadnější vyhledávání i přemístění regálů tak aby nebránily dennímu světlu v prosvětlení prostoru. Také v tomto roce chtějí knihovnice pořádat výstavy výtvarných děl a prací žáků školy, besedy, školní exkurze aj.

Roční statistika knihovny – srovnání 2009 – 2010
  2009 2010
Registrovaní uživatelé 151   211
z toho do 15-ti let 57 88
Počet návštěvníků 3755 4840
Počet výpůjček 7222 8564
z toho časopisů 998 1247
Využití on-line katalogu 0 3901
Výměnný fond 524 697
Počet návštěv webových stránek knihovny 0 1310

 

Dva veřejné počítače v knihovně

Dětský koutek

Vánoční výzdoba – Betlém z tvůrčí dílny dětí výtvarného oboru ZUŠ Pohořelice,
pobočka Vranovice