Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > Aktuálně k volbám

Aktuálně k volbám

volby 150

Jak správně hlasovat? Který hlas nebude platný?

Volby do zastupitelstva proběhnou už tento týden.

budou lidem otevřeny v pátek 10. října od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 11. října od 8,00 do 14,00 hodin. Obyvatelé z č.p. 1 – 400 přijdou volit do budovy obecního úřadu, do klubových prostor Domu pro seniory přijdou k urnám občané, kteří bydlí na č.p. 401 a vyšších.

Každý volič obdržel do své poštovní schránky jeden hlasovací lístek, kde jsou uvedeny všechny kandidující politické strany  a uskupení a jejich kandidáti. Hlasovací lístek se NEROZSTŘÍHÁVÁ.

Jak správně hlasovat a vyvarovat se tak nejčastějších chyb?

Pozor! NEKROUŽKUJTE, PLATNÉ JSOU POUZE KŘÍŽKY!

Hlasování je tajné. Volič upraví hlasovací lístek v prostoru, který je k tomu určen a poté před volební komisí vhodí hlasovací lístek v obálce do volební schránky.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které:

  • nejsou na předepsaném tiskopise
  • jsou přetržené
  • nebyly vloženy do úřední obálky

Volič si může vybrat jeden ze tří způsobů hlasování:

1) Volba jednotlivých kandidátů

Pokud jste se rozhodli zvolit pouze jednotlivce, označíte vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany křížkem před jejich jménem. Označit můžete maximálně patnáct kandidátů. Toto číslo odpovídá počtu členů volených do zastupitelstva v naší obci.

krizkovani_kandidatu

2) Volba jedné strany

Volič označí křížkem v rámečku u názvu celou volební stranu. Všichni kandidáti této strany obdrží po jednom hlasu. Strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své listině kandidátů, tj. 15 hlasů.

volba_strany

3) Kombinovaná volba – křížkování kandidátů a volební strany

Občan zaškrtne jedno políčko vedle názvu některé volební strany, a pak vybere několik kandidátů z jiných volebních stran, které označí křížkem vedle jejich jména. Občanovy hlasy jsou nejprve přiděleny vybraným kandidátům z ostatních stran, zbytek hlasů dostává označená volební strana. Jejím kandidátům jsou tyto hlasy přidělovány postupně od lídra níže.

kombinace

Zhlédněte také instruktážní video:

Posuzování platnosti hlasu

Zdroj: www.volby.cz

Hlasování ve volební místnosti

Zdroj: www.volby.cz

Další informace o volbách a programech kandidujících stran čtěte ve

 -kla-, -ška-