Plavecké kurzy

Plavecké kurzy pro děti 2023/2024

Po celý školní rok pořádáme plavecké kurzy pro děti od 4 let do 12 let. Lekce probíhají ve výukovém bazénu Vzdělávacího centra Floriánek ve Vranovicích.  K dispozici máme výukový bazén s hloubkou 70-120 cm, kde se mohou učit plavat děti nezkušené a zaplavou si i zkušení plavci. Teplota vody: 28°C, teplota vzduchu: 30°C.

Děti jsou u nás rozdělené do tří různých skupin, podle věku.

Kurz pro děti 4 – 5 let  – kurz bude zahájen 10. 4. 2024 a bude zahrnovat 10 lekcí. Probíhat bude každou středu od 16,15 do 17,00 h. 

Kurz pro děti 1. – 3. třída – kurz bude zahájen 10. 4. 2024 a bude zahrnovat 10 lekcí. Probíhat bude každou středu od 15,30 do 16,15 h.

Kurz pro děti 4. – 5. třídakurz bude zahájen 10. 4. 2024 a bude zahrnovat 10 lekcí. Probíhat bude každou středu od 17,00 do 17,45 h.

PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ

MINIMÁLNÍ POČET DĚTÍ PRO ZAHÁJENÍ KURZU JE 6.

Základní informace:

 • Plaveckých kurzů se může zúčastnit dítě řádně přihlášené na základě podepsané a vyplněné přihlášky a se zaplacením kurzovného.
 • Celé kurzovné se platí předem, nejpozději při první první lekci, cena kurzu je 1500,- za 10 vyučovacích lekcí
 • Trvání 1 lekce je 45 min.
 • Lekce probíhají pravidelně 1x týdně, v daný den a hodinu
 • Přístup na bazén bude umožněn 15 min. před zahájením lekce. Po zahájení lekce je hlavní vchod uzavřen. V případě potřeby použijte zvonek vpravo od vchodu, nebo tel. č. 734 375 735
 • Absenci omluvte přes SMS zprávu na tel. č. 734 375 735.
 • Vzhledem k tomu, že náklady na provoz plaveckého bazénu se při neúčasti dítěte na jednotlivých lekcích nesnižují, není možné kurzovné za zameškané lekce vracet.
 • Kurzovné je po zaplacení a absolvování první lekce nevratné.
 • V případě zrušení lekce provozovatelem se po domluvě poskytne náhrada.

Obecné informace:

 • Plavání dětí bez rodičů je určeno dětem od 4 let do 12 let
 • Instruktor si děti přebírá z rukou rodiče nebo odpovědného zástupce 5 minut před zahájením kurzu v šatnách. (kurz pro děti od 4 do 5 let)
 • U kurzů pro starší děti záleží předávání na zvážení rodiče či odpovědného zástupce.
 • Instruktor přebírá odpovědnost za děti předané na určeném místě a v určenou dobu.
 • Po výuce odvádí instruktor děti do sprch.
 • Rodič nebo odpovědný zástupce upozorní instruktory plavání na okolnosti, které by mohly ovlivnit průběh výuky z hlediska bezpečnosti a zdravotního stavu dětí.
 • Z pedagogického hlediska se vstup rodičů nebo odpovědných zástupců do prostoru bazénů během výuky NEDOPORUČUJE!
 • Platba kurzovného je možná v hotovosti nebo bankovním převodem na číslo účtu obce Vranovice.
 • V případě zájmu o vystavení potvrzení o platbě pro uplatnění kurzovného u zdravotní pojišťovny je nutné kurzovné hradit v hotovosti.