Pravidla půjčování

Obecní knihovna Vranovice nabízí k zapůjčení knihy a hry z edice KOUZELNÉ ČTENÍ (dále KČ) od Albi. Ty si lze vypůjčit jak prezenčně (v knihovně), tak absenčně (půjčit si je domů).

Všechny hry a knihy z edice KČ se půjčují ZDARMA.

Součástí knih a her je elektronická tužka, která slouží jako čtečka speciálního kódu, ukrytého přímo na stránkách knih. Tato tužka se půjčuje oproti vratné záloze a funguje se všemi knihami a hrami z edice Kouzelné čtení.

V on-line katalogu jsou knihy z edice KČ řazeny pod typem dokumentu KN, hry a elektronická tužka z edice KČ stejně jako společenské hry pod typem dokumentu SH.

• Půjčování knih a her z edice KČ (samostatně, bez elektronické tužky) – tj. podmínky půjčování, výpůjční doba, poplatek z prodlení apod. se řídí stejnými pravidly jako výpůjčky klasických tištěných knih a společenských her.

• Elektronickou tužku z edice KČ (samostatně či společně s knihami nebo hrami) si může vypůjčit pouze registrovaný čtenář s platnou registrací a vyrovnanými závazky vůči Obecní
Knihovně Vranovice.

• Čtenářům mladším 18 let se el. tužka půjčuje pouze oproti podpisu zákonného zástupce.

• Absenčně lze vypůjčit pouze jednu elektronickou tužku na dobu maximálně 14 dní, bez možnosti prodloužení, a to buď samostatně, nebo společně s maximálně třemi knihami a/nebo
jednou hrou z edice KČ.

• Elektronické zařízení – tužka z edice KČ se půjčuje oproti vratné záloze 500,- Kč.

• Čtenář je povinen vrátit elektronickou tužku v pořádku a ve stanoveném termínu.

• Jestliže půjčenou tužku nevrátí ve stanoveném termínu, bude mu knihovna účtovat poplatek z prodlení 50 Kč.

• Čtenář je povinen elektronickou tužku vrátit neponičenou a ve stavu umožňujícím její další používání.

• V případě poničení, úplného zničení či ztráty je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu (dle uvážení knihovnice).

Seznam knih, her z edice Kouzelné čtení naleznete v on-line katalogu po zadání ve vyhledávači – Kouzelné čtení..