Zastupitelstvo a rada obce

Zastupitelstvo Obce
Zastupitelstvo obce je voleným a současně nejvyšším samosprávným orgánem a zastupitelským sborem obce. Volby do zastupitelstva obce se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná a konají se zpravidla v zasedací místnosti v budově Obecního úřadu, Školní 1. Zastupitelstvo má zákonem vyhrazené velmi významné pravomoci při rozhodování o majetkoprávních úkonech obce.
Základní pravidla pro jednání zastupitelstva obce stanoví zákon o obcích, podrobnosti jednání jsou co do své úpravy svěřeny jednacímu řádu. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání propagovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce je 15-ti členné, volené na období 4 let. Současné volební období končí v listopadu 2022. Zastupitelé obce se scházejí jednou za 2 měsíce a v naléhavých případech mohou být svoláni na mimořádné zasedání.

Složení Zastupitelstva obce 2018 – 2022

 • Ing. Jan Helikar (ODS)

Funkce: starosta obce, člen rady,

 • Drahomír Dofek (ODS)

Funkce: místostarosta obce, člen rady

 • Ing. Jiří Hladík (Společně pro Vranovice)

Funkce: člen rady

 • Luboš Mrkvica (ODS)

Funkce: člen rady

 • Aleš Hanuš  (Společně pro Vranovice)

Funkce: člen rady

 • Mgr. Iva Rapcová (ODS)
 • Ing.arch. Simona Kodýtková (ODS)
 • Bc. Libor Dofek (Společně pro Vranovice)
 • Ing. Olga Audová (Vranovice pro všechny)
 • Bc. Roman Svora (Vranovice pro všechny)
 • Vladimír Benda (Vranovice pro všechny)
 • Bc. Šárka Novotná (Vranovice pro všechny)
 • Rostislav Trojan (STAN)
 • Oldřich Vybíral, Mgr. (KDU-ČSL)
 • Alvin Korčák (Tradičně a Zeleně)