Obec Vranovice > Úřad a samospráva > Samospráva > Zastupitelstvo a rada obce

Zastupitelstvo a rada obce

Zastupitelstvo Obce
Zastupitelstvo obce je voleným a současně nejvyšším samosprávným orgánem a zastupitelským sborem obce. Volby do zastupitelstva obce se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná a konají se zpravidla v zasedací místnosti v budově Obecního úřadu, Školní 1. Zastupitelstvo má zákonem vyhrazené velmi významné pravomoci při rozhodování o majetkoprávních úkonech obce.
Základní pravidla pro jednání zastupitelstva obce stanoví zákon o obcích, podrobnosti jednání jsou co do své úpravy svěřeny jednacímu řádu. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání propagovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce je 15-ti členné, volené na období 4 let. Současné volební období končí v listopadu 2022. Zastupitelé obce se scházejí jednou za 2 měsíce a v naléhavých případech mohou být svoláni na mimořádné zasedání.

Složení Zastupitelstva obce 2022 – 2026

 • Mgr. Šárka Novotná (Vranovice pro všechny)

Funkce: starosta obce, člen rady,

 • Ing arch. Jan Korčák (Vranovčáci)

Funkce: 1. místostarosta obce (neuvolněný), člen rady

 • Bc. Roman Svora  (Vranovice pro všechny)

Funkce: 2.místostarosta (neuvolněný), člen rady

 • Mgr. Pavel Kukleta (Vranovčáci)

Funkce: člen rady

 • Vladimír Benda  (Vranovice pro všechny)

Funkce: člen rady

 • Mgr. Iva Rapcová (ODS)
 • Ing.arch. Simona Kodýtková (ODS)
 • Přemysl Richter (ODS)
 • Ing. Jan Helikar (ODS)
 • Mgr. Renata Karpíšková (Vranovice pro všechny)
 • Mgr. Oldřich Vybíral (Vranovčáci)
 • Aleš Hanuš (Společně pro Vranovice)
 • MUDr. Pavel Šín ( Vranovčáci)
 • Ing. Jiří Hladík (Společně pro Vranovice)
 • Drahomír Dofek (ODS)