Výbory a komise

 

Výbory Zastupitelstva obce Vranovice

Zastupitelstvo zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, které mu předkládají svá stanoviska, návrhy a jsou mu odpovědny. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce, kterého jakožto i ostatní členy výboru, volí zastupitelstvo obce. Výbory se schází podle potřeby. Finanční výbor a kontrolní výbor zřizuje zastupitelstvo obce vždy.

Finanční výbor

provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly dané zastupitelstvem

 • předseda: Vladimír Benda
 • členové: Martina Ježová, Ing. Jiří Hladík, Přemysl Richter, MUDr. Pavel Šín

Kontrolní výbor

kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly dané zastupitelstvem

 • předseda: Drahomír Dofek
 • členové: Aleš Hanuš, Ing. Olga Audová, Jiří Krejčiřík, Bc. Libor Dofek

 

Komise Rady obce Vranovice

Rada obce zřizuje jako své poradní a iniciativní orgány komise. Svá stanoviska předkládají komise Radě obce a jsou jejím poradním orgánem.

Sportovní komise

 • předsedkyně: Mgr. Renata Karpíšková
 • členové: Mgr. Tomáš Gaja, Ing. Peter Búda, Eva Svorová

Školská komise:

 • předseda: Mgr. Oldřich Vybíral
 • členové: Mgr. Kamila Rokytová, Mgr. Jitka Klimešová, Mgr. Renata Karpíšková, Eva Korčáková

Stavební komise

 • předseda: Ing. Radek Šťastný
 • členové: Ing. Pavel Bartoš, Zuzana Mikulíková, Ing. arch. Simona Kodýtková, Ing. Tomáš Měřínský

Komise životního prostředí

 • předsedkyně: Veronika Sedláček Rychtová
 • členové: Markéta Sekaninová, Petr Procházka, Mgr. Jan Rokyta

Sociální komise

 • předsedkyně: Mgr. Iva Rapcová
 • členové: Lada Zajícová, Hana Celnarová, Hana Krejčiříková, Zuzana Škamradová

Kulturní komise

 • předsedkyně:  Bc. Dana Kvapilová
 • členové: Gabriela Michálková, Lucie Suchánková, Bohumila Vetrová, Miroslava Čápová

Povodňová komise

 • předsedkyně: Bc. Šárka Novotná
 • členové: Ing. arch. Jan Korčák, Mgr. Pavel Kukleta, Aleš Hanuš, Zdeněk Hochman

Krizový štáb obce Vranovice

 • předsedkyně: Bc. Šárka Novotná
 • členové: Ing. arch. Jan Korčák, Helena Müllerová, Aleš Hanuš, Mgr. Blanka Milotínská, Radim Hochman, Pavel Šťastný