Obec Vranovice > Úřad a samospráva > Samospráva > Dokumenty > Vybrané zákony a předpisy

Vybrané zákony a předpisy


Název dokumentu Aktualizace Stažení
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 300-2008-sb. 14.03.2010 pdf Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 300-2008-sb.
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 300-2008-sb. 14.03.2010 pdf Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 300-2008-sb.
Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 14.03.2010 pdf Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 14.03.2010 pdf Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Zákon o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb.
Zákon o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb.
Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 227-2000-sb. 14.03.2010 pdf Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 227-2000-sb.
Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 227-2000-sb. 14.03.2010 pdf Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 227-2000-sb.
Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů - č. 133/2000 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů - č. 133/2000 Sb.
Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů - č. 133/2000 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů - č. 133/2000 Sb.
Zákon o finanční kontrole 14.03.2010 pdf Zákon o finanční kontrole
Zákon o finanční kontrole 14.03.2010 pdf Zákon o finanční kontrole
Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 365-2000-sb. 14.03.2010 pdf Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 365-2000-sb.
Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 365-2000-sb. 14.03.2010 pdf Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 365-2000-sb.
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 301-2000-sb. 14.03.2010 pdf Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 301-2000-sb.
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 301-2000-sb. 14.03.2010 pdf Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 301-2000-sb.
Zákon o místních poplatcích - č. 565/1990 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o místních poplatcích - č. 565/1990 Sb.
Zákon o místních poplatcích - č. 565/1990 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o místních poplatcích - č. 565/1990 Sb.
Zákon o občanských průkazech č. 328/1999 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o občanských průkazech č. 328/1999 Sb.
Zákon o občanských průkazech č. 328/1999 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o občanských průkazech č. 328/1999 Sb.
Zákon o obcích - č. 128/2000 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o obcích - č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích - č. 128/2000 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o obcích - č. 128/2000 Sb.
Zákon o obecní policii - č. 553/1991 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o obecní policii - č. 553/1991 Sb.
Zákon o obecní policii - č. 553/1991 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o obecní policii - č. 553/1991 Sb.
Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 151-1997-sb 14.03.2010 pdf Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 151-1997-sb
Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 151-1997-sb 14.03.2010 pdf Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 151-1997-sb
Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů - č. 101/2000 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů - č. 101/2000 Sb.
Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů - č. 101/2000 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů - č. 101/2000 Sb.
Zákon o ochraně přírody a krajiny - č. 114/1992 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o ochraně přírody a krajiny - č. 114/1992 Sb.
Zákon o ochraně přírody a krajiny - č. 114/1992 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o ochraně přírody a krajiny - č. 114/1992 Sb.
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - č. 582/1991 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - č. 582/1991 Sb.
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - č. 582/1991 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - č. 582/1991 Sb.
Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 21-2006-sb 14.03.2010 pdf Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 21-2006-sb
Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 21-2006-sb 14.03.2010 pdf Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 21-2006-sb
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - č. 561/2004 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - č. 561/2004 Sb.
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - č. 561/2004 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - č. 561/2004 Sb.
Zákon o přestupcích - č. 200/1990 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o přestupcích - č. 200/1990 Sb.
Zákon o přestupcích - č. 200/1990 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o přestupcích - č. 200/1990 Sb.
Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 420-2004-sb 14.03.2010 pdf Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 420-2004-sb
Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 420-2004-sb 14.03.2010 pdf Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 420-2004-sb
Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 243-2000-sb. 14.03.2010 pdf Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 243-2000-sb.
Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 243-2000-sb. 14.03.2010 pdf Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 243-2000-sb.
Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů - č. 218/2000 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů - č. 218/2000 Sb.
Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů - č. 218/2000 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů - č. 218/2000 Sb.
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 250/2000 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 250/2000 Sb.
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 250/2000 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 250/2000 Sb.
Zákon o sociálních službách - č. 108/2006 Sb 14.03.2010 pdf Zákon o sociálních službách - č. 108/2006 Sb
Zákon o sociálních službách - č. 108/2006 Sb 14.03.2010 pdf Zákon o sociálních službách - č. 108/2006 Sb
Zákon o správě daní a poplatků - č. 337/1992 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o správě daní a poplatků - č. 337/1992 Sb.
Zákon o správě daní a poplatků - č. 337/1992 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o správě daní a poplatků - č. 337/1992 Sb.
Zákon o správních poplatcích - č. 634/2004 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o správních poplatcích - č. 634/2004 Sb.
Zákon o správních poplatcích - č. 634/2004 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o správních poplatcích - č. 634/2004 Sb.
Zákon o správním řízení - č. 500/2004 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o správním řízení - č. 500/2004 Sb.
Zákon o správním řízení - č. 500/2004 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o správním řízení - č. 500/2004 Sb.
Zákon o účetnictví - č. 563/1991 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o účetnictví - č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví - č. 563/1991 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o účetnictví - č. 563/1991 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu - č. 183/2006 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o územním plánování a stavebním řádu - č. 183/2006 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu - č. 183/2006 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o územním plánování a stavebním řádu - č. 183/2006 Sb.
Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů 117-2001-sb 14.03.2010 pdf Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů 117-2001-sb
Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů 117-2001-sb 14.03.2010 pdf Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů 117-2001-sb
Zákon o veřejných zakázkách 137-2006-sb 14.03.2010 pdf Zákon o veřejných zakázkách 137-2006-sb
Zákon o veřejných zakázkách 137-2006-sb 14.03.2010 pdf Zákon o veřejných zakázkách 137-2006-sb
Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích - č. 152/1994 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích - č. 152/1994 Sb.
Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích - č. 152/1994 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích - č. 152/1994 Sb.
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) - č. 455/1991 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) - č. 455/1991 Sb.
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) - č. 455/1991 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) - č. 455/1991 Sb.
Zákon o živnostenských úřadech - č. 570/1991 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o živnostenských úřadech - č. 570/1991 Sb.
Zákon o živnostenských úřadech - č. 570/1991 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon o živnostenských úřadech - č. 570/1991 Sb.
Zákon ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů - č. 185/2001 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů - č. 185/2001 Sb.
Zákon ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů - č. 185/2001 Sb. 14.03.2010 pdf Zákon ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů - č. 185/2001 Sb.