Turistika

V rámci soustavy Natura 2000 byla v jihovýchodní části obce vymezena evropsky významná lokalita: Vranovický a Plačkův les (kód lokality CZ 0620084).

Území leží v Dyjsko-svratecké nivě, jižně od obce Vranovice, v prostoru mezi řekami Svratkou a Šatavou. Jedná se o akumulační rovinu podél řek Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje, tvořenou kvartérními usazeninami s mrtvými rameny a ostrůvky vátých písků.

Západní okraje lokality zasahují také do okrsku Iváňská plošina. Dominantu porostu tvoří tvrdé luhy nížinných řek. V okolí přirozeného toku říčky Šatavy se fragmentálně vyvíjejí měkké luhy, na místech s dlouhodobě stagnující vodou mokřadní olšiny a ve fragmentech porosty rákosin a vysokých ostřic. V tůních výskyt vodních makrofyt. Lokalita je stanovištěm pro celou řadu obojživelníků a ptáků.

 

Další turistické cíle:

Lednicko-valtický_areál

CHKO Pálava

Pouzdřanská_step