Naučná stezka

Naučná stezka vrány Krákorky a její osm zastavení má seznámit děti  s historií Vranovic, zde žijícími živočichy či rostlinami, vinařstvím, ale i historií vranovické železnice nebo místními památkami. Naučná stezka, jejíž celková délka je 5,5 kilometrů, začíná na vranovickém nádraží, odkud pokračuje směrem k Turistickému informačnímu centru a dále k železničnímu přejezdu u ulice Přibické, dále pak ke hřbitovu, do Hájku a poslední zastavení je v parku Hlinek. Všechna zastavení jsou doplněna originálními hracími prvky a lavičkami z akátového dřeva pocházejícími z dílny architekta Iva Urbana.


 

ZASTÁVKY NAUČNÉ STEZKY

Zastavení č. 1 Historie železniční dopravy ve Vranovicích

Zastavení č. 2 Vinařství

Zastavení č. 3 Historie Vranovic

Zastavení č. 4 Památky a sakrální stavby ve Vranovicích

Zastavení č. 5 Fauna a Flora Vranovic

Zastavení č. 6 Okolí Vranovic

Zastavení č. 7 Včelařství a včely

Zastavení č. 8 Třídění odpadu