Obec Vranovice > Jsem turista > O obci Vranovice – současnost

O obci Vranovice – současnost

Obec Vranovice – jižní Morava – Brno-venkov
Vesnice se nachází v soutokové oblasti řeky Jihlavy a Svratky. V dolním cípu jižní Moravy v blízkosti Brna.Hora Pálava je na dohled a stejně blízko, jako Novomlýnské přehradní nádrže.
Lužními lesy v okolí obce protéká říčka Šatava a svými půvabnými tůňkami s porostem vrb, poskytuje kouzelná zátiší především milovníkům rybolovu.
Lidé se tu odedávna živili zemědělstvím a četnost polí obklopuje Vranovice dodnes. Souběžně se zemědělstvím se tu vždy rozvíjelo i vinařství, kterému se místní vinaři věnují naplno i v současnosti.

Život v obci ovlivňuje železnice, která ji protíná ve směru Brno – Vídeň, a tak řada místních dojíždí za prací do města. Železnice je výhodou také pro návštěvníky Vranovic, znamená pohodlnou a rychlou přepravu z kteréhokoliv místa v republice i na výlety do okolí.

V současné době obec prochází etapou velké regenerace a vedení obce usilovně pracuje na zkvalitnění života obyvatel. K realizaci je připravena řada projektů, k nimž patří například rozsáhlá Regenerace veřejných ploch a zazelenění obce. Obec je vyhledávanou lokalitou pro bydlení. Občanům i návštěvníkům se nabízí široká škála volnočasových aktivit. Využít lze multifunkční hříště pro děti, mládež i dospělé, odpočívadla pro turisty, sportovní plochy a jiné. Velký důraz je zde kladen na vzdělávání. V letech 2018 – 2019 dochází k dostavbě vzdělávacího centra Floriánek, které vytvořilo zázemí pro výuku prvního stupně ZŠ, škoní družinu, moderní knihovnu, základní uměleckou školu, školní bazén, víceúčelové sporotviště a zahradní trakt, který slouží pro aktivní odpočinek dětí. K dalším významným projektům patřila výstavba Domu pro seniory. Dnes už je stavba plně funkční a poskytuje zázemí nejen seniorům, ale celé řadě sociálních skupin obyvatelstva. Své místo zde má i nová jídelna, která slouží i pro veřejnost. V obci se dále nachází několik obchodů, lékaři i lékárna. Místní firmy zde poskytují celou řadu služeb a řemesel. Nechybí ani infocentrum, několik restauračních zařízení, nebo kvalitní ubytování.

Kulturní i sportovní vyžití v obci nabízí pestrou paletu pro místní obyvatele i přespolní veřejnost a působí zde řada zájmových a sportovních sdružení a spolků a také sbor dobrovolných hasičů.

K 1.1.2019 měla obec 2 369 obyvatel. Průměrný věk obyvatel byl 39,96 let.