Znak a prapor

Znak a prapor obce Vranovice byly obci uděleny předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Václavem Klausem dekretem č.j. 1331/PRED/2002 ze dne 14. května 2002.

Vranovice-breclav-znakZnak

V červeném štítě zlatá lilie, provázená po stranách dvěma odvrácenými stříbrnými vinařskými noži se zlatými rukoje´tmi a dole stříbrným vinným hroznem.

 

 

 

 


Prapor

Červený list se žlutou lilií mezi dvěma odvrácenými bílými vinařskými noži se žlutými rukojeťmi, mezi nimi u dolního okraje bílý vinný hrozen. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

 

 

 

Znak a prapor obce Vranovice není dovoleno užívat bez písemného souhlasu starosty obce Vranovice a v pozměněné podobě než-li určuje grafický manuál uložený na obecním úřadě Vranovice.

 

Vznik symbolů obce Vranovice v datech

 • 09.08.2000 – ZO Vranovice schvaluje návrh k přípravě podkladů pro vznik znaku a praporu obce
 • 22.08.2001 – ZO schvaluje podobu znaku a praporu podle návrhu heraldika Miroslava Pavlů ze Zlína
 • 09.04.2002 – podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny PČR doporučil návrh ke schválení
 • 14.05.2002 – předseda Poslanecké sněmovny PČR Václav Klaus vystavil obci Vranovice
  dekret
  o užívání znaku a praporu obce Vranovice
 • 27.10.2002 – Svěcení znaku a praporu obce v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranovicích farářem Josefem Malíkem.
  Popis události
  zveřejný ve Vranovickém občasníku č. 4 – prosinec 2002.