Obec Vranovice > Jsem občan > Zájmové spolky

Zájmové spolky

TJ Sokol Vranovice

Webové stránky https://sokol-vranovice.webnode.cz/

Facebook :https://www.facebook.com/profile.php?id=61551025116165

 

Český svaz ochránců přírody MS Šatava

Adresa – U Floriánka 57, 691 25, Vranovice
Předseda – Markéta Sekaninová

ČSV MO Vranovice (včelaři)

Vraťme se krátce zpět v čase, do historie. Dne 6.ledna 1905 se sešlo 46 včelařů z Vranovic a okolí s představitelem Zemského ústředního včelařského spolku moravského v obecní radnici ve Vranovicích, ohledně založení pobočného spolku včelařského. Datum ustavující schůze bylo stanoveno na 26.ledna 1905, v  hostinci U Poláčků.
Byl zvolen první výbor ve složení :
Předseda – Michal Brázdil, nadučitel z Přibic
Místopředseda – František Bittner, z Hunkovic
Jednatel – Jan Bínek, učitel z Němčic
Pokladník – Jan Gajda, nadučitel z Vranovic
Člen výboru – Jan Kelbl, starosta , Hrušovany
– Jan Hirsch, rolník, Uherčice
– Vilém Kunst, z Ivaně
Náhradník – Jan Bartoš, z Žabčic
Delegát – Jan Kratochvil, učitel z Ivaně
Byly zastoupeny tyto obce (v závorce počet členů): Vranovice (5), Přibice (2), Žabčice (1), Přísnotice (1), Hunkovice (1), Hrušovany (3), Nosislav (2), Němčice (2), Uherčice (6), Ivaň (4). Celkem 27 členů, během roku se přidali další. Schůze se konaly několikrát do roka, vždy v jiné obci. Na konci roku 1905 bylo ve spolku 42 členů. Podle stavu: 4 kněží, 10 učitelů, 22 rolníků, 4 živnostníci, 2 lesníci. Tito členové měli přihlášeno 350 úlů osazených. Sklidilo se 17,50 q medu (průměr na jedno včelstvo 5 kg) a 50 kg vosku. Členové měli k dispozici časopis Moravská včela, Český včelař a Praktický rádce. Dále několik knih s včelařskou tématikou. Byly pořádány přednášky. Již tehdy se včelaření nebralo jako získávání medu, ale opylení rostlin v krajině. Tato činnost včel je nenahraditelná.
V průběhu let se měnil počet členů i počet obcí. Např. v roce 1945 bylo 85 členů a 998 včelstev ve 13 obcích. Nejvíce obcí bylo v roce 1933 a to 16 – : Němčice, Uherčice, Ivaň, Přísnotice, Pasohlávky, Popice, Šakvice, Hustopeče, Smolín, Šumice, Pohořelice, Žabičce, Přísnotice, Nosislav, Hrušovany a Vranovice. Po válce se počet obcí zvýšil o Pouzdřany, Mušov, Novou Ves, Vlasatice, Troskotovice, Pohořelice a Cvrčovice. Volby probíhaly každý rok až do roku 1960. Po změně stanov bylo stanoveno 5 leté volební období. Členové museli plnit dodávky medu, stanovené na včelstvo. Pak se stát snažil chovat včelstva v rámci státních lesů, kdy vzniklo mnoho včelnic po celém území Československa. ( Po roce 1989 byly tyto chovy zrušeny). Po novém územním uspořádání v roce 1960, kdy byly zrušeny okresy Židlochovice, Hustopeče, Mikulov byly Vranovice začleněny do okresu Břeclav. Kolem Brna pak byl vytvořen okres Brno – venkov, kam byly zařazeny Přísnotice, Žabičce.

Včelaření se za 115 let hodně změnilo. Začínalo se v maloprostorových úlech, tzv.ležanech pak budečácích. Vývoj pokračoval přes moravský univerzál, čechoslovák, kde se již dalo hovořit o nástavkovém včelařství. Po roce 1989 se rozšířily nástavkové systémy Langstroth, Dadant. Rámkových mír je bezpočet. Nejrozšířenější je zřejmě 24 x 39 cm. Používají se i míry větší (46 x 27) a menší, tzv. polonástavky, vysoké jen 11 cm. Ty slouží k získávání jednodruhových medů. Výrobou úlů se zabývá mnoho firem. Materiál je dřevo, sololit, plast, styrodur, polystyren a v poslední době i sklo. K vytáčení medu se používají medomety většinou z nerezových materiálů s elektrickým pohonem a programovatelné. Veliké ulehčení a zrychlení oproti ručnímu vytáčení. Velkého pokroku bylo dosaženo i při šlechtění včel. Dnes se zaměřujeme na nerojivost, mírnost, čistící pud. Nová včelstva se získávají pomocí oddělků, smetenců. Nečeká se na rojení jako dříve. Matky se chovají řízeně. Provádí se i umělá inseminace. Co naši předchůdci neznali, je v současné době hodně rozmnožený roztoč Varroa destruktor – kleštík včelí. Rozmnožuje se na včelím plodu. Začal se na našem území šířit v 80 letech minulého století. Organizací za dobu jejího působení prošlo více jak 200 členů.

V současné době má naše organizace, ZO Vranovice, 38 členů a včely na katastrech obcí: Vranovice (113/168), Přibice (11/51), Pouzdřany (8/20) a Ivaň (5/298). V závorce počet včelařů/počet včelstev). Po minulé zimě jsme zaznamenali cca 30 % úhyn, který má na svědomí hlavně roztoč varroa, který se během mírné zimy přemnožil. Organizačně jsme začleněni do okresu Břeclav. V letošním roce by se měl konat XI. sjezd ČSV. Na základě nového občanského zákoníků, který řeší i spolky, došlo ke změně – občanské sdružení se změnilo na zapsaný spolek. Vracíme se zpět v čase a jsme opět pobočný spolek. Výbor od letošní výroční členské schůze pracuje ve složení:
Předseda – Oldřich Vybíral z Vranovic
Místopředseda – Petr Procházka z Přibic
Jednatel – Václav Procházka z Přibic
Pokladník – Marcela Čechová z Vranovic
Člen výboru – Radek Krejčí z Pouzdřan.

ČZS – vinaři Vranovice

Organizace byla založena v roce 1963, jako pobočný spolek Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu. Postupným vývojem se spolek přetransformoval do dnešní podoby a je zapsán ve spolkovém rejstříku jako samostatný právní subjekt. Spolek má 45 členů, z toho 4 čestné. Ve spolku jsou soustředěni vinaři z naší obce, kteří sami víno produkují, nebo jsou jeho příznivci. Dva z členů jsou profesionálními vinaři. Všichni vinaři v obci spolupracují a neustále se vzdělávají. Spolek pořádá pravidelná školení, přednášky a exkurze do moderních vinařských provozů, což je vidět na stoupající kvalitě produkovaných vín. Každoročně vranovičtí vinaři sklízejí ocenění za svoje vína na různých výstavách regionálních ale i národních. Spolek se podílí velkou měrou na kulturním životě v obci. Pořádá pravidelně výstavy vín, zájezdy do vinařství a do Salonu vín a v neposlední řadě tradiční hody. Na dalších obecních akcích spolupracuje.
Vinařská obec Vranovice patří do Mikulovské vinařské podoblasti a v obci je registrováno přes 16 hektarů vinic ve 4 viničních tratích(Vinohrádky, Podsedky, Kopečky a Žlebské). V obci je cca 50 vinných sklepů, převážně u rodinných domů, s vyjímkou sklepní uličky v lokalitě Doliny.
Struktura spolku:
– předseda výboru: Drahomír Dofek
– členové výboru: Ing. Jan Helikar, Ing. Jiří Hladík, Ing. Drahomír Dráb, Lubomír Celnar, Josef Měřínský, Jan Vybíral, Petr Fridrich, Ing. Tomáš Měřínský
– předseda revizní komise: Ing. Jan Šich
– členové revizní komise: Ing. Jaroslav Pezlar, Jaromír Ondroušek

Junák – český skaut, středisko Vranovice, z. s., skautský oddíl Jaguáři

Skautský oddíl Jaguáři byl založen na přelomu let 1989/1990. Vznikl z podnětu pár chlapců, kterým se líbily knihy Jaroslava Foglara. V průběhu historie se v něm vystřídalo několik desítek chlapců i děvčat. Oddíl měl ve své historii zatím tyto vůdce – Jarka Mazucha (do r. 2001), Oldu Vybírala (do r. 2007), Víta Rusňáka (do r. 2011), Jana Vybírala (do r. 2013), Radka Šťastného (do r. 2017), Marka Mazucha (do r. 2020) a Veroniku Hochmannovou (stav 2020). Od roku 1997 existuje samostatná dívčí družina. K roku 2000 přibývá družina vlčat, od roku 2001 roverská Kláda. Roku 2004 další skautská družina – Sokoli v Pohořelicích. O rok později se z oddílu vyčleňuje samostatný světluškovsko-vlčácký oddíl Sklípkani. Dál pokračuje rozvoj v okolních obcích. Od podzimu 2006 existuje skautská družina Panteři v Uherčicích a v Pohořelicích vzniká družina Tygrů – rozdělením Sokolů. Čerstvou novinkou je družina světlušek – Žabky – v Pohořelicích, která vznikla začátkem roku 2007 a utěšeně se rozrůstá. Od skautského roku 2008/2009 se slučuje s 1. Oddílem Sklípkani Vranovice a své oddíly zakládají skauti a skautky z Pohořelic a Uherčic. V roce 2011 vznikla družina předškoláků, která se v současné době rozrostla na téměř 20 členů.
V současné době má oddíl v pěti družinách k osmdesáti členům.

http://jaguari.junakvranovice.cz

skauti
skauti

 

 

 

 

 

 

 

Klub důchodců

Moravský rybářský svaz, z.s., p.s., Vranovice

Hlavním posláním je spolčování občanů vedených společným zájmem o rybářství, podílení se na ochraně přírody, krajiny, životního prostředí a mimoškolní výchově dětí a mládeže na úseku rybářství.
Rybáři – předchůdci dnešního pobočného spolku Moravského rybářského svazu s názvem Rybářský spolek byl založen už v roce 1900. Současná organizace hospodaří a vykonává rybářské právo na třech revírech. Jedná se o 11 kilometrů spodního úseku Svratky, říčku Šatavu a stojaté vody s názvy Stříbrňák, Jordán, Rohlík, Hakle. Celkem se jedná o 31,5 ha vod. Členskou základnu tvoří (i z několika okolních obcí) 724 členů z toho 72 mládeže do 16 let. Spolek se věnuje i chovu ryb – kapr, lín, amur, které používá k zarybnění revíru a tím k jeho zatraktivnění.
Činnost kroužků rybářské mládeže navštěvuje v obcích Vranovice, Velké Němčice a Křepice v průměru ročně 15 dětí. Činnost v kroužku se zakončuje testem a vydáním Osvědčení o získané kvalifikaci pro rybářský lístek. Toto osvědčení může získat i dospělí zájemce o rybaření v několika kursech během roku.
Tradiční událostí se staly rybářské závody konané v červnu samostatně pro děti i dospělé. Další aktivitou věnovanou dětem je víkendový pobyt v Lanškrouně zaměřený na rybolov, který umožní místní spolek na nádherných revírech.
V lednu 2020 bylo obnoveno po 27 letech konání rybářského plesu.
Chod organizace zajišťuje 10-ti členný výbor, kde předsedou je Zdeněk Škňouřil, jednatel Luboš Mrkvica, hospodář Petr Dvořáček.

http://www.movranovice.cz

Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice

Sbor dobrovolných hasičů

SK Vranovice

Sportovní klub se věnuje převážně kopané, jeho historie sahá do roku 1932, ve kterém byl založen, a sídlí na adrese Dlouhá 808. V současné době sdružuje několik družstev mládeže, a družstvo dospělých. Konkrétně jde o předpřípravku, mladší a starší přípravku, mladší žáky, a družstvo mužů. Realizační týmy u mládeže tvoří trenéři : Tomáš Unger, Jan Stankovič a Jiří Němeček. Trenérem mužstva je Jiří Vetr. Všechna družstva hrají své soutěže pod OFS Břeclav, a momentálně jsou účastníky Okresních přeborů ve svých kategorií.
Současné složení výkonného výboru :
Miroslav Ježa – předseda, Jan Stankovič – jednatel, členové – Karel Hochman, Jiří Němeček, Zdeněk Měřínský, Vladimír Benda, Radek Klimeš
Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách http://skvranovice.webnode.cz a na FB stránkách pod SK Vranovice

Klub maminek

Klub maminek Vranovice, zkráceně Klubík, funguje v naší obci již 12 let. Za tu dobu se maminky s dětmi scházely na různých místech. Aktuálně má své zázemí v klubovně Domu pro seniory na Náměstíčku. K dispozici je tam i malá kuchyňka a samozřejmě hrací koutek pro děti. Kromě hraček Klubík disponuje také výtvarnými potřebami a materiálem na tvoření všeho druhu i malou knihovničkou.
Klubík nabízí maminkám a jejich dětem ve věku zhruba do 3 let možnost setkávání, tvoření, získávání nových dovedností a předávání zkušeností. Klubík v posledních letech organizoval burzy dětského oblečení, hraček a doplňků, došlo také na společné výlety. Aktivnější maminky se snaží pravidelně přispívat do vranovického Zpravodaje a rády se zapojí do obecních společenských akcí.
Klub je neziskový, při každé návštěvě se přispívá 20 Kč na nákup materiálu a občerstvení.
Do března roku 2020 se maminky v klubovně scházely pravidelně každý čtvrtek od 9.30, vzhledem k situaci kolem nákazy novým typem koronaviru se však tato pravidelná setkávání pozastavila.
Maminky, pokud máte zájem přidat se mezi nás anebo nápady, jak zpestřit naši činnost, sledujte naši facebookovou skupinu Klub maminek Vranovice, případně webové stránky http://www.klubmaminek.tode.cz/uvodni-stranka-webu/aktualne/.