VÁNOČNÍ JARMARK A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

VÁNOČNÍ JARMARK A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Již zítra 2. prosince ve 12 hodin bude ve Vranovicích zahájen Vánoční jarmark spojený s rozsvěcením Vánočního stromu. Níže upřesňujeme program celého jarmarku, aby Vám nic nemohlo uniknout. Hlavní pódium a prostranství u autobusové zastávky. 12, 00 Dětské divadlo Emillion s představením Nad Betlémem svítí hvězda – hlavní pódium od 14 hodin vystoupení dětí z … Read More… 

Výběrové řízení na funkci matrikářky

VranoviceBřeclav ZNAK

Starosta obce Vranovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Matrikářky. Podrobnější informace naleznete na úřední desce nebo níže. Přihlášku do výběrového řízení včetně všech příloh zasílejte na adresu obecního úřadu ve Vranovicích nejpozději do 17. 12. 2018. Termín nástupu ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody. Podrobné informace Výběrové řízení na funkci Matrikářky … Read More… 

Pozvánka na výstavku – 100. výročí založení Sokola

sokol

Dne 25. listopadu uplyne přesně 100 let ode dne kdy byl v naší obci založen Sokol. Při této příležitosti je v obecní knihovně instalovaná výstava archiválií a fotografií z činnosti naší tělocvičné jednoty. Výbor Sokola společně s centrem volného času a obecní knihovnou zve všechny občany naší obce k prohlídce . Výstavu můžete navštívit během celého listopadu vždy v otvírací době … Read More… 

Turistické informační centrum získalo certifikaci na další dva roky.

Turistické informační centrum  získalo certifikaci na další dva roky.

Vranovické turistické informační centrum v letošním roce opět prokázalo, že splňuje všechny požadované podmínky Jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky a opětovaně obhájilo Certifikát klasifikační třídy C. Jednotný certifikát je nejen dokladem o splnění základního standardu poskytovaných služeb, ale zejména klíčem k získávání dotací na rozvoj a podporu činnosti TIC, což bez tohoto dokladu … Read More…