Obec Vranovice > Jsem turista > Turistické informační centrum > Naučná stezka > Památky a sakrální stavby ve Vranovicích

Památky a sakrální stavby ve Vranovicích

Socha svatého Floriána 

Socha svatého Floriána, ochránce před ohněm, byla postavena v roce 1799 na místě dnešního kostela.

Na současné stanoviště, do parčíku před dnešní budovou základní školy 1. stupně, kde stojí mezi čtyřmi lipami, byla přestěhována v roce 1868, aby uvolnila místo právě pro stavbu kostela.

Na obdélníkovém čtyřbokém soklu s nápisem, který je ukončen profilovanou římsou, stojí kamenná socha světce v životní velikosti, oděna v šat římského vojáka.
Přilehlá ulice se nazývá U Floriánka.
ev. č. 1816, socha je ve vlastnictví obce

Slavnostní posvěcení sochy se uskutečnilo v neděli 4. 9. 2011 v 10 hodin dopoledne. Sv. Floriána posvětil farář Josef Malík za přítomnosti starosty obce Jana Helikara a veřejnosti.

Kostel Navštívení Panny Marie

Výstavba probíhala v letech 1868-1870, stavbu provedl židlochovický stavitel Josef Jelínek, varhany dvoumanuálové se čtrnácti rejstříky postavil známý znojemský varhanář Benedikt Latzl. Poslední oprava s laděním provedena v roce 1995.
Kostel je v majetku církve římskokatolické. Probíhají jednání o možnosti zápisu mezi nemovité kulturní památky. Další podrobnosti, týkající se nejen kostela, ale i okolních obcí, je možno najít v publikaci, kterou zpracoval Jiří Mareček, technický administrátor děkanství mikulovského v červnu roku 2001. K zapůjčeni v kostelní knihovně nebo na obecním úřadě.

Pomník padlým občanům

V l. světové válce je umístěn za kostelem, dílo kamenického mistra Dvořáka z Břeclavi z roku 1925. Najdeme zde fotografie a jména padlých mužů v bojích.
V obci a jejím okolí je umístěno několik křížů. Jedná se kříže kamenné nebo mramorové, které nahradily dřívější dřevěné.

Boží muka

Jedná se o tradiční barokní typ božích muk z 1. poloviny 19. století, které sloužily jako důležitý orientační bod. Čtyřboký hranol s protínanými hranami na čtvercové základně. Jednoduchá římsa, střecha stanová s taškovou krytinou. V čelní straně hluboká nika půlkruhově zaklenutá. Nedávno prošla muka opravou, nyní čekají na úpravy bezprostředního okolí v podobě parčíku.

Kaple

drobná klasicistní stavba, na ulici Ivaňské při silnici do Ivaně, dnes již v zástavbě. Obdélníkový půdorys s polygonálním závěrem. Klenba kaple valená. Posvěceno v září 1906 k poctě Panny Marie, Matky dobré rady. Stavbu financoval Antonín Exl s manželkou. Ve vlastnictví obce.

Kostnice

centrální stavba kruhového půdorysu typu středověkého karneru ze 17. století. Vsazena do obvodní zdi hřbitova. Fasáda hladká s pravoúhlým vchodem. Střecha ve tvaru kužele s dřevěnou šindelovou krytinou. Po opravě střechy v roce 1993 byla v roce 2000 provedena oprava fasády dle připomínek a požadavku památkového ústavu.