Zastupitelstvo schválilo II. etapu výstavby Vzdělávacího centra.

Obr zastupitelstvo

V pondělí 10. září se sešlo zastupitelstvo v náhradním termínu, který byl určen namísto minulého přerušeného jednání. Ve stávajícím složení zastupitelů se jednalo o poslední zasedání v tomto volebním období.

Starosta podal přítomným zprávu o hospodaření obce, ze které vyplynulo, že hospodaření na straně příjmů i výdajů je v naprostém souladu s rozpočtem schváleným pro rok 2018.

Místostarosta Pezlar podal zastupitelům i přítomným občanům podrobnou zprávu o výstavbě, kolaudaci a provozu Vzdělávacího centra Floriánek, ve které shrnul celý průběh stavby až do dnešních dnů, kdy je již škola v plném provozu. Stavba I. etapy vzdělávacího centra byla zahájena 11. 7. 2017 a zkolaudována byla 29. 8. 2018. Během této doby došlo ke kompletní výstavbě nové budovy ve vnitřním traktu bývalé školní jídelny U Floriánka, která sestává z 5 moderních tříd určených k výuce žáků prvního stupně základní školy, tělocvičny a bazénu. Dále informoval o završení přístavby mateřské školy, která byla stejně jako škola zkolaudována 29. 8. 2018. Poté následovala žádost na Jihomoravský Krajský úřad o navýšení kapacity Mateřské školy, která se od 1. září mohla navýšit o 24 dětí, tedy z 82 dětí na 106.

Pokračování II. etapy výstavby Vzdělávacího centra Floriánek se podařilo schválit po dlouhé a vzrušené debatě, kdy se zastupitelům nakonec podařilo odhlasovat schválení vítěze výběrového řízení společnost PSK Group, která bude výstavbu realizovat. S tím souvisí i schválení úvěrové smlouvy na částečné krytí financování rekonstrukce čelní budovy.

Sportovní klub Vranovice zastupitelstvu předložil žádost o mimořádnou dotaci ve výši 50 000 Kč určenou pro financování opravy a provozu závlahového systému. Dotace byla všemi zastupiteli jednomyslně schválena stejně jako Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charita Břeclav na zajištění sociálních služeb v naší obci.

Na závěr zasedání starosta obce Jan Helikar poděkoval všem zastupitelům za jejich pomoc a spolupráci při řízení obce ve stávajícím volebním období a vyjádřil přání, aby se i do budoucna vedla jednání o řízení obce, tak jak tomu bylo vždy doposud, tedy v klidném a konstruktivním duchu. Všem zastupitelům symbolicky věnoval Pamětní list, který obdržel na finálovém večeru Starosty roku pro léta 2014 – 2018, jako poděkování za společnou práci. Poté se zastupiteli s poděkováním rozloučil i místostarosta Jaroslav Pezlar.

-kva-